Zápis 2020

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vás prosíme vyplniť z dokumentov tie, ktoré sú potrebné pre správnu evidenciu Vášho dieťaťa. Zároveň môžete priložiť scan rodného listu pre kontrolu údajov.

Vyplnené tlačivá zašlite do 24.4.2020 na e-mail: zapis.zs@borodacova.sk

Poprosíme o korektné a pravdivé údaje, pretože tie budú následne po otvorení školy aj kontrolované fyzicky. Hlavne čo sa týka adresy trvalého bydliska z občianskeho preukazu, rodné číslo sa bude kontrolovať podľa rodného listu. V sekcii cudzí jazyk je na výber iba anglický jazyk, iný na prvom stupni nevyučujeme. Rovnako aj náboženstvo sa vyučuje iba rímsko-katolícke.

Bližšie informácie a potrebné dokumenty nájdete tu.