Zápis do 1. ročníka

Predškoláci z materských škôl 14.a 15. apríla 2023 navštívili našu Základnú školu a zúčastnili sa zápisu do prvej triedy. Spoznali školské lavice, tabuľu, triedu,…