Žiaci 2.A navštívili knižnicu na Bachovej ulici

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.


Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov nás všetkých. Žiaci 2.A navštívili knižnicu na Bachovej ulici. V knižnici deti pozorne počúvali pani knihovníčky. Oboznámili sa s prevádzkou aj poslaním knižnice. Spoločne si prečítali rozprávku a  potom si so záujmom prezerali detské knihy.