Žiaci 4.A navštívili miestnu knižnicu na Bachovej ulici.

Témou stretnutia boli fašiangy ako symbol veselosti, zábavy, hodovania…

Žiaci si spoločne s pani knihovníčkou priblížili toto obdobie v kalendárnom roku, ktoré je každoročne od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Porozprávali sa o zvykoch ako sú zábavy, zabíjačky, sprievody v maskách, fašiangových jedlách ako šišky, fánky. Menej známe bolo pre žiakov pochovávanie basy.