Žiacka knižka

Pozrite si jednoducho a rýchlo študijné výsledky, ale aj odkazy od učiteľov.

 

Link na žiacku knižku

Link na edupage

 

Komunikácia rodičov s pedagógmi, a to nielen o študijných výsledkoch, je jedným z kľúčov k rozvoju našich žiakov. Tu si môžete nájsť a dohodnúť termíny konzultačných hodín učiteľov našej školy.