Zmluvy 2012

Dátum  Názov Popis
19.09.2012 1/2012zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
19.09.2012 2/2012zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
19.09.2012 3/2012zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
19.09.2012 4/2012zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
19.09.2012 5/2012zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
19.09.2012 6/2012zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
19.09.2012 7/2012zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
27.11.2012 27112012zd.pdf GASTRO Vrábeľ s. r. o.