Zmluvy 2013

Dátum  Názov Popis
25.03.2013 25032013zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
09.04.2013 09042013zd.pdf Rekonštrukcia sociálnych zariadení
20.05.2013 20052013zd.pdf Rekonštrukcia sociálnych zariadení
14.06.2013 14062013zd.pdf Rámcové podmienky spolupráce pri realizácii projektu
03.07.2013 03072013zd.pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny
11.09.2013 11092013dzd.pdf Zmluva o prenájme zariadenia
11.09.2013 11092013dzd.pdf Dodatok k zmluve 15/2010
15.09.2013 1509201301zd.pdf Nájomná zmluva, Tanečno športový klub M+M
15.09.2013 1509201302zd.pdf Nájomná zmluva, Jozef Kajan
15.09.2013 1509201303zd.pdf Nájomná zmluva, Mgr. Róbert Ziegler
15.09.2013 1509201304zd.pdf Nájomná zmluva, Ing. Dušan Toman
15.09.2013 1509201305zd.pdf Nájomná zmluva, Športový klub Slávia Filozof
15.09.2013 1509201306zd.pdf Nájomná zmluva, Futbalový klub AC BELLS
15.09.2013 1509201307zd.pdf Nájomná zmluva, Mgr. Daniela Žipajová
25.10.2013 25102013zd.pdf Revitalizácia športového areálu ZŠ Borodáčova