Zmluvy 2014

Dátum  Názov Popis
02.01.2014 122014zd.pdf Prenájom nebytového priestoru - telocvičňa
02.01.2014 132014zd.pdf Prenájom nebytového priestoru - telocvičňa
08.01.2014 08012014zd.pdf Bezodplatný prevod majetku štátu
31.03.2014 31032014zd.pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.04.2014 01042014zd.pdf Poistná zmluva - Generali
04.04.2014 04042014zd.pdf Dodatok k poistnej zmluve z 01.04.2014 - Generali
23.04.2014 23042014zd.pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
05.05.2014 05052014zd.pdf Zmluva o výpožičke
12.06.2014 12062014zd.pdf Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
20.06.2014 20062014zd.pdf Zmluva - ŠJ - ovocie, zelenina, iné potraviny
09.07.2014 09072014zd.pdf Zmluva o prevádzkovaní a servise odovzdávacej stanice tepla
02.09.2014 02092014zd.pdf Zmluva - ŠJ - mäso
17.09.2014 17092014zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
20.09.2014 20092014zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
22.09.2014 22092014zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
23.09.2014 23092014zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
23.09.2014 23092014zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
24.09.2014 24092014zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
26.09.2014 26092014zd1.pdf Prenájom nebytového priestoru
26.09.2014 26092014zd2.pdf Prenájom nebytového priestoru
10/2014 102014zd1.pdf Prenájom nebytového priestoru
10/2014 102014zd2.pdf Prenájom nebytového priestoru
01.10.2014 01102014zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
08.10.2014 08102014zd.pdf Rámcová dohoda - kopírovacie stroje
01.11.2014 01112014zd.pdf Prenájom nebytového priestoru
22.12.2014 22122014zd.pdf ŠEVT, a.s.