Zmluvy 2015

Dátum  Názov Popis
15.02.2015 15022015_1zd.pdf nábytok a zariadenia
15.02.2015 15022015_2zd.pdf kancelárske a čistiace potreby
15.02.2015 15022015_3zd.pdf školské pomôcky
12.06.2015 12062015zd.pdf dodávka didaktických prostriedkov
17.06.2015 17062015zd1.pdf program Školského ovocia
17.06.2015 17062015zd2.pdf program Školského ovocia
18.06.2015 18062015zd.pdf nájom nebytových priestorov
02.09.2015 02092015zd.pdf nájom nebytových priestorov
08.09.2015 08092015zd.pdf nájom nebytových priestorov
08.09.2015 08092015zd.pdf nájom nebytových priestorov
08.09.2015 08092015zd.pdf nájom nebytových priestorov
09.09.2015 09092015zd.pdf nájom nebytových priestorov
16.09.2015 16092015zd.pdf nájom nebytových priestorov
22.09.2015 22092015zd.pdf dodávanie potrav. tovaru (ŠJ)
23.09.2015 23092015zd.pdf dodávka didakt. prostriedkov
30.09.2015 30092015zd.pdf nájom nebytových priestorov
30.09.2015 30092015zd.pdf nájom nebytových priestorov
30.09.2015 30092015zd.pdf nájom nebytových priestorov
08.10.2015 08102015zd.pdf dodávanie potrav. tovaru (ŠJ)
01.11.2015 01112015zd.pdf nájom nebytových priestorov
23.11.2015 23112015zd.pdf

priloha.pdf

15122015zd.pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

príloha

dodatok