Zmluvy 2016

Dátum  Názov Popis Dátum zverejnenia
01.01.2016 01012016zd.pdf nájom nebytových priestorov
14.03.2016 14032016zd.pdf zabezpečenie odbornej pedagogickej praxe
16.05.2016 16052016zd.pdf pozáručný servis programov IS SAMO
01.06.2016 01062016zd.pdf prenájom kopírky, dodatok
09.06.2016 09062016zd.pdf nájom nebytových priestorov
22.06.2016 22062016zd.pdf darovacia zmluva
30.09.2016 30092016zd.pdf zber, odvoz a likvidácia odpadu 30.9.2016
30.09.2016 30092016zd3.pdf nájomná zmluva 03/2016 7.10.2016
30.09.2016 30092016zd4.pdf nájomná zmluva 04/2016 7.10.2016
15.09.2016 15092016zd5.pdf nájomná zmluva 05/2016 19.9.2016
01.09.2016 01092016zd6.pdf nájomná zmluva 06/2016 1.9.2016
29.09.2016 27092016zd7.pdf nájomná zmluva 07/2016 7.10.2016
19.09.2016 19092016zd8.pdf nájomná zmluva 08/2016 19.9.2016
03.10.2016 03102016zd9.pdf nájomná zmluva 09/2016 7.10.2016
01.11.2016 01102016zd10.pdf nájomná zmluva 10/2016 7.10.2016
03.10.2016 03102016zd11.pdf nájomná zmluva 11/2016 7.10.2016
21.09.2016 21092016zd12.pdf nájomná zmluva 12/2016 21.9.2016
19.09.2016 19092016zd13.pdf nájomná zmluva 13/2016 19.9.2016
13.10.2016 13102016zd14.pdf nájomná zmluva 14/2016 7.10.2016
03.10.2016 03102016zd15.pdf nájomná zmluva 15/2016 7.10.2016
03.10.2016 03102016zd16.pdf nájomná zmluva 16/2016 7.10.2016
14.10.2016 14102016zd17.pdf nájomná zmluva 17/2016 19.10.2016
02.11.2016 02112016zd18.pdf nájomná zmluva 18/2016 19.10.2016
08.11.2016 08112016zd19.pdf nájomná zmluva 19/2016 10.11.2016
10.11.2016 10112016zd20.pdf nájomná zmluva 20/2016 10.11.2016
16.11.2016 16112016zd21.pdf nájomná zmluva 21/2016 16.12.2016
30.12.2016 30122016zd.pdf zverenie nehnuteľného majetku 30.12.2016
01.01.2017 01012017zd22.pdf nájomná zmluva 22/2016 13.1.2016
01.01.2017 01012017zd23.pdf nájomná zmluva 23/2016 13.1.2016