Znovuotvorenie knižnice na Bachovej

Dňa 17.6.2024 sme sa zúčastnili slávnostného znovuotvorenia knižnice na Bachovej. Po príhovore starostu Mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. Martina Chrena a riaditeľky Knižnice Ružinov sme pomáhali otvoriť dvere do nového detského oddelenia, ktoré sa deťom veľmi páčilo. Zaujalo ich svojimi krásnymi novými knihami a farebným interiérom, ktorý ponúka mnoho využitia. Deti 1.A sa už veľmi tešia na ďalšiu návštevu.