Kontakty

Adresa školy:           

Základná škola s materskou školou
Borodáčova 3113/ 2
821 03 Bratislava

 Telefón, email:          
 tel.: 02/43630904
skola@borodacova.sk  IČO: 52848094 DIČ: 2121157929
Elokované pracovisko Tomášikova:
Tomášikova 4
821 04 Bratislava

Telefón, email:

tel.: 0910 231 538 (vrátnica)
skola@borodacova.sk  IČO: 52848094 DIČ: 2121157929

Materská škola Borodáčova Telefón, email:
0901 725 917
ms@borodacova.sk
Školská jedáleň – Borodáčova
vedúca šk. jedálneAndrea Valovičová     tel:02/432 91088    
email: jedalen@borodacova.sk 

 Vedenie školy 

Funkcia Meno Telefón Email
riaditeľ ZŠ Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.   02/43630896
0908 222 580
riaditel@borodacova.sk 
poverená zástupkyňa pre MŠ Andrea Maťašejova 0901 725 917 ms@borodacova.sk
zástupca riaditeľa školy Mgr. Zuzana Selecká   02/43630904 zuzana.selecka@borodacova.sk
zástupca riaditeľa školy Mgr. Beata Jurányiová
0910 357 457 beata.juranyiova@borodacova.sk
špeciálny pedagóg Mgr. Jana Baranec
02/43630904 jana.boldisova@borodacova.sk
školský psychológ Mgr. Tatiana Zimová – Tordajiová 02/43630904 tatiana.tordajiova@borodacova.sk
školský psychológ Mgr. Simona Hanová
02/43630904 simona.hanova@borodacova.sk
tajomníčka Zuzana Hanusová
02/43630904 tajomnik@borodacova.sk
personalistka, mzdárka Otília Michalíková 02/43630904 pam@borodacova.sk
       

ELOKOVANé PRACOVISKO TOMášIKOVa

Funkcia Meno Telefón / email
zástupkyňa riaditeľa školy pre elokované pracovisko Mgr. Beata Jurányiová

beata.juranyiova@borodacova.sk

0910 357 457

vrátnica ————————————– 0910 231 538
asistentka Diana Okoličányová Švelková JedalenTomasikova@borodacova.sk
0910 357 457

Učiteľský zbor – 1.stupeň

Meno Aprobácia Email Triednictvo Konzultácie
Mgr. Gabriela Stegmannová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie gabriela.stegmannova@borodacova.sk 1.A
elokované pracovisko Tomášikova
streda 13:00 – 13:30
Mgr. Erika Kissová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie erika.kissova@borodacova.sk 1.B pondelok 13:00 – 14.00
Mgr. Ingrid Macková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie ingrid.mackova@borodacova.sk 2.A
elokované pracovisko Tomášikova
utorok 13:00 – 13:30
Mgr. Danka Flochová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie danka.flochova@borodacova.sk 2.B
elokované pracovisko Tomášikova
piatok 13:00 – 13:30
Mgr. Dáša Hitková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie dasa.hitkova@borodacova.sk 2.C pondelok 13:00 – 14.00
Mgr. Beata Jurányiová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie beata.juranyiova@borodacova.sk 3.A
elokované pracovisko Tomášikova
utorok 12:30 – 13:30
Mgr. Daniela Gregová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie daniela.gregova@borodacova.sk 3.B
elokované pracovisko Tomášikova
utorok 13:00 – 13:30
Mgr. Andrea Tury učiteľstvo pre primárne vzdelávanie andrea.tury@borodacova.sk 3.C streda 13:00 – 14:00
Mgr. Janka Kaderková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie janka.kaderkova@borodacova.sk 4.A
elokované pracovisko Tomášikova
utorok 16:00 – 16:30
Mgr. Zuzana Pomajbišová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie zuzana.pomajbisova@borodacova.sk 4.B pondelok 13:00 – 14.00
Mgr. Veronika Stašová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie veronika.stasova@borodacova.sk 4.C pondelok 13:00 – 14.00
Mgr. Vanesa Kubelková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie vanesa.kubelkova@borodacova.sk 5.A utorok 12:30 – 13:30

Učiteľský zbor – 2.stupeň

Meno Aprobácia Email Triednictvo Konzultácie
Mgr. Vanesa Kubelková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie vanesa.kubelkova@borodacova.sk 5.A utorok 12:30 – 13.30
Mgr. Soňa Skubanová ANJ+MAT sona.skubanova@borodacova.sk 5.B utorok 13:00 – 14:00
Mgr. Klára Balážová SJL klara.balazova@borodacova.sk 6.A utorok 13:00 – 14:00
Mgr. Dávid Pečeňuk TSV+GEG david.pecenuk@borodacova.sk 6.B streda 13:00 – 14:00
Mgr. Mário Starovič DEJ+SJL mario.starovic@borodacova.sk 7.A utorok 14:00 – 15.00
Mgr. Tatiana Máťašová  ANJ + OBN tatiana.matasova@borodacova.sk 8.A streda 13:30 – 14:00
Mgr. Renáta Ponyová TSV + BIO  renata.ponyova@borodacova.sk 9.A pondelok 14:00 – 15:00
 Mgr. Andrea Adamčíková  MAT + CHE andrea.adamcikova@borodacova.sk bez triednictva utorok 14:00 – 15.00
PhDr. Krasseltová Jaroslava, CSc. NEJ + ANJ jaroslava.krasseltova@borodacova.sk bez triednictva ————
Ing. Jozef Vondál NEJ + ANJ jozef.vondal@borodacova.sk bez triednictva utorok 12:00 – 13:00
Mgr. Ján Plišnák TSV jan.plisnak@borodacova.sk bez triednictva Pondelok 13:00 – 14:00

asistentky Učiteľa

Bc. Patrícia Zimovčáková patricia.zimovcakova@borodacova.sk
Andrea Gerbocová andrea.gerbocova@borodacova.sk
Mgr. Lucia Žitňanská lucia.zitnanska@borodacova.sk
Mgr. Natália Čurillová natalia.curillova@borodacova.sk

 

Ochrana osobných údajov

Svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na základe písomnej požiadavky na mail och.os.udajov@borodacova.sk