Kontakty

Adresa školy:           

Základná škola s materskou školou
Borodáčova 3113/ 2
821 03 Bratislava

 Telefón, email:          
 tel.: 02/43630904
skola@borodacova.sk  IČO: 52848094 DIČ: 2121157929
Elokované pracovisko Tomášikova:
Tomášikova 4
821 04 Bratislava

Telefón, email:

tel.: 0910 231 538 (vrátnica)
skola@borodacova.sk  IČO: 52848094 DIČ: 2121157929

Materská škola Borodáčova Telefón, email:
0901 725 917
ms@borodacova.sk

Školská jedáleň – Borodáčova

vedúca šk. jedálneAndrea Valovičová     tel:02/432 91088    
email: jedalen@borodacova.sk 

 Vedenie školy 

Funkcia Meno Telefón Email
riaditeľ ZŠ Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.   02/43630896
0908 222 580
riaditel@borodacova.sk 
zástupca riaditeľa pre MŠ Mgr. Natália Selecká 0901 725 917 ms@borodacova.sk
zástupca riaditeľa školy Mgr. Zuzana Selecká   02/43630904 zuzana.selecka@borodacova.sk
zástupca riaditeľa školy Mgr. Beata Jurányiová
0910 357 457 beata.juranyiova@borodacova.sk
špeciálny pedagóg Mgr. Jana Baranec
02/43630904 jana.boldisova@borodacova.sk
školský psychológ Mgr. Tatiana Zimová – Tordajiová 02/43630904 tatiana.zimova@gmail.com
školský psychológ Mgr. Simona Hanová
02/43630904 simona.hanova@borodacova.sk
tajomníčka Zuzana Hanusová
02/43630904 tajomnik@borodacova.sk
personalistka, mzdárka Otília Michalíková 02/43630904 pam@borodacova.sk
 školský digitálny koordinátor Mgr. Viktória Palásthy 02/43630904 koordinator@borodacova.sk

ELOKOVANé PRACOVISKO TOMášIKOVa

Funkcia Meno Telefón / email
zástupkyňa riaditeľa školy pre elokované pracovisko Mgr. Beata Jurányiová

beata.juranyiova@borodacova.sk

0910 357 457

vrátnica ————————————– 0910 231 538
asistentka Diana Okoličányová Švelková JedalenTomasikova@borodacova.sk
0910 357 457

Učiteľský zbor – 1.stupeň

Meno Aprobácia Email Triednictvo Konzultácie
Mgr. Ingrid Macková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie ingrid.mackova@borodacova.sk

1.A

elokované pracovisko Tomášikova

—————————————
Mgr. Danka Flochová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie danka.flochova@borodacova.sk

1.B

elokované pracovisko Tomášikova

Pondelok 13:00 – 13:30
Mgr. Dáša Hitková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie dasa.hitkova@borodacova.sk 1.C Štvrtok 13:00 – 14:00
Mgr. Beata Jurányiová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie beata.juranyiova@borodacova.sk

2.A

elokované pracovisko Tomášikova

Streda 13:30 – 14:00
Mgr. Daniela Gregová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie daniela.gregova@borodacova.sk

2.B

elokované pracovisko Tomášikova

Streda 13:30 – 14:00
Mgr. Andrea Tury učiteľstvo pre primárne vzdelávanie andrea.tury@borodacova.sk 2.C Utorok 13:00 – 14:00
Mgr. Janka Kaderková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie janka.kaderkova@borodacova.sk

3.A

elokované pracovisko Tomášikova

Štvrtok 13:30 – 14:00
Mgr. Zuzana Pomajbišová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie zuzana.pomajbisova@borodacova.sk 3.B Pondelok 13:00 – 14:00
Mgr. Veronika Stašová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie veronika.stasova@borodacova.sk 3.C Pondelok 13:00 – 14:00
Mgr. Vanesa Kubelková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie vanesa.kubelkova@borodacova.sk 4.A Pondelok 13:00 – 14:00
Mgr. Erika Kissová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie erika.kissova@borodacova.sk 4.B Štvrtok 13:00 – 14:00

Učiteľský zbor – 2.stupeň

Meno Aprobácia Email Triednictvo Konzultácie
Mgr. Michaela Vabcová SJL michaela.vabcova@borodacova.sk 5.A Streda 14:00 – 15:00
Mgr. Dávid Pečeňuk TSV+GEG david.pecenuk@borodacova.sk 5.B ——————–
Mgr. Mário Starovič DEJ+SJL mario.starovic@borodacova.sk 6.A Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Darina Oršulová SJL + NEJ  darina.orsulova@borodacova.sk 6.A Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Renáta Ponyová TSV + BIO  renata.ponyova@borodacova.sk 8.A Utorok 13:00 – 14:00
 Mgr. Andrea Adamčíková  MAT + CHE andrea.adamcikova@borodacova.sk 9.A Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Tatiana Máťašová  ANJ + OBN  tatiana.matasova@borodacova.sk bez triednictva Pondelok 13:00 – 14:00
Mgr. Soňa Skubanová ANJ+MAT sona.skubanova@borodacova.sk bez triednictva Štvrtok 13:30 – 14:30
Mgr. Oľga Klára Musilová MAT+BIO+ETV olgaklara.musilova@borodacova.sk bez triednictva Pondelok 14:00 – 15:00
Mgr. Ján Plišnák TSV jan.plisnak@borodacova.sk bez triednictva Pondelok 13:00 – 14:00
Mgr. Zuzana Luptáková ANJ zuzana.luptakova@borodacova.sk bez triednictva Piatok 14:00 – 15:00

asistentky Učiteľa

Lila Ružičková lila.ruzickova@borodacova.sk
Andrea Gerbocová andrea.gerbocova@borodacova.sk
Stanislava Michnová stanislava.michnova@borodacova.sk

 

Ochrana osobných údajov

Svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na základe písomnej požiadavky na mail och.os.udajov@borodacova.sk