Kontakty

Adresa školy:           

Základná škola s materskou školou
Borodáčova 3113/ 2
821 03 Bratislava

 Telefón, email:          
 tel.: 02/43630904
skola@borodacova.sk  IČO: 52848094 DIČ: 2121157929

 

 Vedenie školy 

Funkcia Meno Telefón Email
riaditeľ ZŠ Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.   02/43630896
0908 222 580
riaditel@borodacova.sk 
zástupca riaditeľa pre MŠ Mgr. Natália Mrázová 0901 725 917 ms@borodacova.sk
zástupca riaditeľa školy Mgr. Zuzana Selecká   02/43630904 zuzana.selecka@borodacova.sk
zástupca riaditeľa školy pre ŠKD Mgr. Beata Jurányiová
02/43630904 beata.juranyiova@borodacova.sk
špeciálny pedagóg Mgr. Jana Boldišová
02/43630904 jana.boldisova@borodacova.sk
školský psychológ Mgr. Tatiana Zimová – Tordajiová 02/43630904 tatiana.zimova@gmail.com
školský psychológ Mgr. Diana Jančaríková 02/43630904 diana.jancarikova@borodacova.sk
tajomníčka Zuzana Hanusová
02/43630904 tajomnik@borodacova.sk
personalistka, mzdárka Otília Michalíková 02/43630904 pam@borodacova.sk

Učiteľský zbor – 1.stupeň

Meno Aprobácia Email Triednictvo Konzultácie
Mgr. Beáta Jurányiová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  beata.juranyiova@borodacova.sk 1.A Pondelok 13:00 – 14:00
Mgr. Daniela Gregová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie daniela.gregova@borodacova.sk 1.B Pondelok 13:30-14:30
Mgr. Andrea Tury učiteľstvo pre primárne vzdelávanie andrea.tury@borodacova.sk 1.C Utorok 13:00 – 14:00
Mgr. Janka Kaderková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie janka.kaderkova@borodacova.sk 2.A Pondelok 13:00 – 14:00
Mgr. Zuzana Pomajbišová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  zuzana.pomajbisova@borodacova.sk 2.B Pondelok 13:00 – 14:00
Mgr.Veronika Stašová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie veronika.stasova@borodacova.sk 2.C Utorok 13:00 – 14:00
Mgr. Vanesa Kubelková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie vanesa.kubelkova@borodacova.sk 3.A Pondelok 13:00 – 14:00
Mgr.Vanda Liďáková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie vanda.lidakova@borodacova.sk 3.B Pondelok 13:00 – 13:30
Mgr. Ingrid Macková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  ingrid.mackova@borodacova.sk 4.A Streda 13:30 – 14:00
Mgr. Dáša Hitková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie dasa.hitkova@borodacova.sk 4.B Pondelok 13:00 – 14:00

Učiteľský zbor – 2.stupeň

Meno Aprobácia Email Triednictvo Konzultácie
PaedDr. Soňa Kristlová ANJ sona.kristlova@borodacova.sk 5.A Streda 13:00 – 14:00
Mgr. Mário Starovič DEJ+SJL mario.starovic@borodacova.sk 5.B Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Darina Oršulová SJL + NEJ  darina.orsulova@borodacova.sk 6.A Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Renáta Ponyová TSV + BIO  renata.ponyova@borodacova.sk 7.A Utorok 13:00 – 14:00
 Mgr. Andrea Adamčíková  MAT + CHE andrea.adamcikova@borodacova.sk 8.A Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Tatiana Máťašová  ANJ + OBN  tatiana.matasova@borodacova.sk 9.A Pondelok 13:00 – 14:00
Mgr. Diana Jančaríková NEJ diana.jancarikova@borodacova.sk bez triednictva Štvrtok 13:30 – 14:30
Mgr. Ján Plišnák TSV jan.plisnak@borodacova.sk bez triednictva Pondelok 13:00 – 14:00
Mgr. Kristína Ondrejíčková TSV kristina.ondrejickova@borodacova.sk bez triednictva Štvrtok 12:35 – 13:35

asistentky Učiteľa

Mgr. Michaela Vabcová michaela.vabcova@borodacova.sk
Bc. Žaneta Žáková zaneta.zakova@borodacova.sk
Lila Ružičková lila.ruzickova@borodacova.sk
Andrea Gerbocová andrea.gerbocova@borodacova.sk
Stanislava Michnová stanislava.michnova@borodacova.sk

 

Školská jedáleň

vedúca šk. jedálneAndrea Valovičová     tel:02/432 91088     email: jedalen@borodacova.sk  

 

Ochrana osobných údajov

Svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na základe písomnej požiadavky na mail och.os.udajov@borodacova.sk