Naše aktivity

Turisticko – ekologická exkurzia Zochova chata/Malé Karpaty

Dňa 24.5. 2023 sa triedy 1.B a 2.C s pani učiteľkami – Hitková, Kissová a Zimovčáková – zúčastnili zaujímavého tusticko-ekologického pochodu do Malých Karpát. Bol s nami sprievodca, ktorý deti vedel pútavým spôsobom zaujať a nadchnúť pre ochranu prírody, správanie sa v nej a čo všetko robiť, aby naša planéta bola čo najkrajšia. Deti videli nachytané rybičky, slimáky, boli poučení, prečo sú dažďovky užitočné a ako treba bezpečne zakladať oheň. Na turistickom chodníku sme si prečítali a zopakovali veľa zaujímavostí o zvieratách a vtákoch. Vrcholom bolo pripevnenie novej búdky na strom – vyhovovil ju náš sprievodca – na ktorý sa vyšplhal a ukázal nám ako sa to správne robí.
Úplne nakoniec sme si medzi sebou zasúťažili, odniesli veľa poznatkov o prírode a všetci účastníci tejto zaujímavej akcie dostali BOBRÍ DIPLOM s vlastným menom.

Reprezentovali sme na florbalovom turnaji

Tento rok sa naši chlapci II. stupňa ZŠ s MŠ Borodáčova zúčastnili florbalového okresného kola Bratislava II. Okresné kolo sa konalo na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul. V skupine sme postúpili z druhého miesta a následne hrali o 3. miesto. Žiaci nám priniesli krásne tretie miesto. Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili florbalového turnaja blahoželáme a prajeme im ešte veľa podobných úspechov.

Školský poznávací zájazd do Paríža 2023

V týždni od 16.4.2023 do 21.4.2023 sa vybraní žiaci 6.A, 6.B, 7.A, 8.A a 9.A spolu s p.zástupkyňou Mgr. Seleckou, p.učiteľkou Mgr. Kubelkovou a p.učiteľmi Mgr. Pečeňukom a Mgr. Starovičom zúčastnili v spolupráci s CK Gadtours a spoločnosťou Dortrans školského poznávacieho zájazdu do Paríža a Disneylandu. Nižšie Vám prinášame článok o zájazde z pera žiakov 7.A a vedúceho zájazdu, Mgr. Staroviča. Čítať viac

Eco žúr s Thomasom Puskailerom

V piatok, 5.5.2023 nám známy spevák Thomas Puskailer so svojou skupinou odohral výchovný koncert.
Nebol to len tak obyčajný výchovný koncert. Veľa sme sa na ňom naučili, predviedli svoje vedomosti o ochrane prírody v rôznych súťažiach, dostali sme veľa darčekov a ešte sme si aj schuti zaspievali.
Na takéto výchovné koncerty sa už teraz tešíme.

Beseda o kritickom myslení

Dňa 28.4. sa uskutočnila beseda v 2.A a v 2.B na tému kritické myslenie. Deti sa postupne dozvedeli:

Čo je to kritické myslenie, čo je to „dôveryhodná informácia“, kde potrebujeme kritické myslenie a ako overovať správy a informácie na internete.

Pani lektorka pútavo zapájala žiakov do rozhovoru. Naši druháci preukázali bohaté vedomosti a zaujímavé postrehy k danej téme.

Zážitky, zábava a vzdelávanie na exkurzii v Leviciach

Vďaka centru Atlantis Levice a múzeu v Leviciach, sme spoločne tretiaci a štvrtáci prežili jedinečný deň plný zážitkov a zábavy pod jednou strechou. Najprv si deti v Atlantise vyskúšali interaktívne programy od výmyslu sveta. Okrem zážitkov a užitočných informácií si naši žiaci vyskúšali fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch. Aby zábava nemala konca bol pre nás návštevníkov pripravený jedinečný 9D simulátor, ale aj bublinový raj, ktorý sme si veľmi užili, rôzne logické skladačky, žeriav a mnoho ďalšieho. Deti si nakúpili aj zábavné suveníry. Vďaka stálej expozícii Tekovského múzea v Leviciach sme si za sprievodu milého lektora prezreli archeológiu, históriu lekárnictva, Levického hradu a spoločenského života, ľudový odev, cechy a remeslá v tejto oblasti. Nechýbalo ani časté fotenie. Nakoniec sme sa šťastne vrátili domov.

Deň Zeme

Deň Zeme sa tradične spája s pomocou životnému prostrediu. Aj na našej škole sme si tento deň (21.4.2023) pripomenuli zaujímavými aktivitami. Nielen že to bolo pre deti poučné, ale aj zábavnou formou sme si pripomenuli, aká je pre nás všetkých dôležitá a jedinečná naša Zem, a preto si ju musíme chrániť.

Návšteva Nitry

Žiaci tried 5.B, 6.A a 7.A dňa 22.3.2023 navštívili v rámci dejepisno-slovenčinárskej exkurzie Nitru. Zážitkom pre mnohých žiakov bola už samotná jazda poschodovým autobusom spoločnosti Blaguss. Počas komentovanej prehliadky mesta v spolupráci s organizáciou Nguide hľadali starodávny poklad. Videli Nitriansky hrad, Katedrálu sv. Emeráma, Diecézne múzeum, sochu Pribinu a Corgoňa a iné pamätihodnosti Nitry. Každý úspešný hľadač bol odmenený sladkou odmenou. Záver dňa patril občerstveniu v OC Mlyny. Touto cestou ďakujeme p.Hegedušovej zo spoločnosti Nguide za prehliadku s výkladom a sladkou odmenou a spoločnosti Blaguss Slovakia za posyktnutie autobusu a bezpečnú jazdu.