Naše aktivity

Kurz korčuľovania pre žiakov I. stupňa

Vo marci 2022 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili výcviku korčuľovania na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu. Cieľom tohto výcviku bolo získanie a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností, prekonanie obáv z ľadu a nácvik korčuliarskej techniky.

Úspešne sme zvládli začiatok kurzu hneď 1.deň. Inštruktori nás rozdelili do 5 družstiev podľa výkonu. Postupne sme sa učili rovnováhu a chôdzu na ľade, korčuľovanie vpred a vzad, odraz a zabrzdiť. Čakali nás ešte ďalšie dni plné zábavy – naučiť sa zvládnuť oblúčiky, jazdu na jednej nohe a dokázať zmeniť smer. Tréneri boli super. Nikdy nechýbali ani hry na ľade.

Aj keď nás boleli nohy, zdravo sme boli unavení, vždy sme sa šťastne vracali späť do školy.

Posledný deň sme pozvali našich rodičov na otvorenú hodinu z korčuľovania!

Tešíme sa na kurz korčuľovania opäť budúci rok!

Naše pani učiteľky nás pochválili za športové správanie!

Deň Zeme v ŠKD

V piatok 22.4.2022 naša škola oslávila Deň Zeme viacerými aktivitami. Deti si pozreli náučné video – Deň Zeme, riešili v oddeleniach pracovné listy s danou tematikou, maľovali na asfalt, zbierali a triedili odpad. V oddeleniach sme sa dohodli, že nie len 22. apríla, ale počas celého roka budeme chrániť a čistiť naše okolie, aby sme sa tu cítili dobre.

Divadlo OSKAR

Dňa 5.5.2022 sme na našej škole (elokovane pracovisko Tomášikova) privítali divadlo OSKAR.
Zahrali nám divadelné predstavenie s pútavým príbehom o Škaredom káčatku, v ktorom sme sa stretli s mnohými zvieracími postavami zobrazujúcimi rozličné ľudské vlastnosti. Prostredníctvom veršovaných dialógov a pesničiek nás pobavili ale aj poučili. Veľmi sa nám divadielko páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.

Predchádzajme šikanovaniu žiakov

V triedach prebiehali hodiny zamerané na prevenciu šikany pod vedením našich školských psychologičiek. Jednotlivé hodiny boli realizované prostredníctvom prednášok, diskusií, hier a ďalších skupinových aktivít. Žiakom sa tieto hodiny páčili, aktívne sa zapájali do všetkých činností a zhodnotili ich ako veľmi užitočné.

Vzdelávací koncert v ŠKD

Máj sme v našej škole privítali v rámci ŠKD koncertom zoskupenia Ramivana. Deti spoznali a vypočuli si veľa nových veľmi zaujímavých hudobných nástrojov z rôznych kútov sveta. Najviac sa všetkým páčilo, že si mohli na nástroje aj zahrať

a pocítiť liečivé frekvencie zvuku priamo na tele.

Dary prírody

Jednoduché slovíčka, ktoré sa nám nie vždy podarí vysloviť, keď je to potrebné. Žiaci 2.A prostredníctvom dramatizácie známej rozprávky O 12 mesiačikoch si uvedomovali hodnotu daru, silu slovíčok prosím a ďakujem. Deti si vyskúšali jednoduchými divadelnými prostriedkami charakterizovať postavy v príbehu a viesť dialóg medzi sebou.

Navštívili sme Bojnice

Dňa 6.4.2022 sa žiaci druhého stupňa so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili exkurzie do ZOO a zámku Bojnice. Po príchode nasledovala prehliadka zámku i zoologickej záhrady. Exkurzia sa deťom veľmi páčila a z celého výletu si odniesli veľa zážitkov. Touto cestou ďakujeme aj p. Bezouškovi zo spoločnosti Blaguss Slovakia s.r.o za poskytnutie autobusov a OZ Borodáčova za uhradenie nákladov na túto exkurziu.

Naše úspechy na Hviezdoslavovom Kubíne

Dňa 30.3.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Krásne umiestenia si odnášajú Jakub Tkáč zo 4.B triedy, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v prednese prózy v 1. kategórii. Rovnako tak našu školu skvelo reprezentovala aj Natália Nosková zo 6.A, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v prednese prózy v 2. kategórii. Poďakovanie patrí aj p. učiteľkám Kissovej a Oršulovej za prípravu žiakov na túto recitačnú súťaž. Obom srdečne gratulujeme.

Návšteva festivalu Ekotopfilm – Envirofilm

Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň tichým svedkom zániku, aj toto boli témy dnešného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ktorého sa zúčastnili žiaci 1.stupňa dňa 30.03.2022. Pozreli sme si tri krátke filmy: Zvláštny zločin pána Jaya, Bo a smeti a Ekosystém plastov
V druhej polovici Ekotopfilmu nás čakala prednáška Tomáša Šmátrala – aktivistu, ochrancu prírody, člena monitorovacieho tímu Oko Medveďa a predseda spolku PRALES DEŤOM SK.
V jeho prednáške nám porozprával viac o slovenskej divočine, našich šelmách, ale aj o tom, ako im ľudská ruka nie vždy pomáha. Prezentácia bola plná fotografií a videí z divokej prírody. Mali sme možnosť vidieť ako pracuje monitorovací tím.
Za príjemné a užitočné informácie ďakujeme.

Darujte 2% z daní pre našu školu

Milí rodičia,

aj v tomto roku môžete finančne prispieť našej škole Vašimi 2% z daní, ktoré nám pomôžu pri modernizácii školy, výchovno-vzdelávacieho procesu a organizovaní školských a mimoškolských aktivít.
V prílohe nájdete Vyhlásenie o poukázaní podielu. V prípade potreby poskytneme tlačenú verziu prostredníctvom žiakov.

2 % daň 2021 OZ