Naše aktivity

Voda miluje chémiu

Dňa 25. októbra 2023 sa naša trieda 4. C zúčastnila školskej exkurzie. Navštívili sme detské laboratóriu Kids´Lab.Bolo to veľmi zaujímavé a zábavné. Robili sme rôzne pokusy s vodou. Pri prvom pokuse sme pracovali s vodou, cukrom, farbivom a korálkami. Cieľom bolo dosiahnuť, aby čierne, najťažšie korálky, klesli úplne na dno a biele zostali na hladine. Najzaujímavejšie boli červené, ktoré plávali v strede, pretože pod nimi bola voda s cukrom, ktorá je hustejšia ako čistá voda. Pri druhom pokuse sme testovali ako sa dá pomocou piesku a superabsorbentu zadržiavať voda. Nakoniec sme zmiešali samotný superabsorbent s vodou,nechali chvíľu pôsobiť a potom nám z toho vzniklo niečo medzi želatínou a slizom. To bolo podľa mňa to najzaujímavejšie z pokusov.

Veľmi sa mi v Kids´Lab páčilo a chcela by som tam ešte niekedy ísť.
Lujza Hubinská, 4. C

Mobilita žiakov a učiteľov na Siciílii v rámci projektu Erasmus+

Celkovo 10 žiakov našej ZŠ s MŠ Borodáčova sa v týždni od 6.11. – 11.11. 2023 zúčastnilo na mobilite v rámci programu Erasmus+ na Sicílii, v meste Catania. Našou hostiteľskou školou bola škola Instiuto Comprensivo Statale – P.S Di Guardo – Quasimodo.

Počas mobility sme na vyučovaní skladali Lego roboty, vyrábali poháriky z recyklovaných materiálov, zdokonalili sme si angličtinu, pozorovali pod mikroskopom cibuľu a fazuľu, či hrali volejbal. Po vyučovaní sme sa venovali prehliadke mesta, ochutnávaniu talianskych špecialít a spoznávaniu nových kultúr. Navštívili sme aj krásne mestečko Aci Castello, kde sme si prezreli starobylý hrad z normanskej doby. Veľkým zážitkom pre nás bolo aj kúpanie sa v mori, či večerná prehliadka Catanie a výhľad na sopku Etnu.

Vrcholom celého programu bol záverečný deň v škole. Na tento deň sme si pre našich talianskych partnerov pripravili prezentácie o našej škole, Slovensku a Bratislave. Nasledovala krátka tanečná vložka ľudového tanca karička v podaní našich dievčat. Na záver mohli naši noví talianski kamaráti s ich učiteľmi ochutnať slovenské syrové špeciality ako korbáčiky, parenicu, syrové guľôčky alebo rôzne slovenské sladkosti. Celý program sa stretol s veľkým úspechom a potleskom našich talianskych kamarátov.

Celý program sa nám veľmi páčil a z Catanie sa nám odchádzalo veľmi ťažko. Našli sme si nových kamarátov, zdokonalili sme sa v angličtine, videli sme nové miesta a získali nové vedomosti.

Už teraz sa tešíme na návštevu našich partnerov z Catanie u nás, na ZŠ s MŠ Borodáčova.

Stromy a kolobeh života

Žiaci 4.A sa spoločne s pani Sadílekovou zamysleli nad nad environmentálnou aktivitou na tému -kolobeh života, obdarúvanie

Počas  2 vyučovacích hodín si vypočuli príbeh z knihy S.Silversteina Strom, zahrali scénky, vyjadrili svoje pocity o dojímavom príbehu o strome a chlapcovi, o ich vzťahu, o dávaní a prijímaní, o kolobehu života.

Planéty SLNEČNEJ SÚSTAVY – projekty 4.A

Vesmír tvoria všetky vesmírne telesá, ktoré na seba navzájom pôsobia. Nikto presne nevie, aký veľký je vesmír.  Na prírodovede sme sa naučili veľa zaujímavostí o planétach a vesmíre. Pani učiteľka nám dala za úlohu vytvoriť projekt o slnečnej sústave. Podarilo sa nám vytvoriť zaujímavé projekty a popritom sa naučiť zaujímavosti o planétach“. (Marko K., Danko K., Maroš H.) 

„Vo väčšine vesmíru nie je vzduch, hovoríme tomu vzduchoprázdno. Vo Voľnom priestore vesmíru pôsobí veľmi silná gravitácia. Zem vykonáva pohyby – otáča sa okolo vlastnej osi, obieha okolo Slnka“. (Michal K.) 

„Každá planéta má svoje meno: Merkúr, Venuša, Mars,… Vesmír tvoria aj vesmírne telesá – hviezdy, mesiace, medziplanetárna hmota. Na svoj projekt som potrebovala papier A3, pero, farbičky. Informácie som čerpala z knihy Albi, Vesmír.“ (Miška S.) 

Imatrikulácia prvákov

Dňa 3.11.2023 sa na našej borodáčskej škole uskutočnili imatrikulácie prvákov v spolupráci so staršími žiakmi, ktorí celú udalosť sprevádzali perfektným programom v téme Pat a Mat.Prváčikovia predviedli svoju šikovnosť nielen v matematike, slovenčine, ale aj v angličtine, či v hudobnej výchove. Dokonca zdolať šnúrovanie topánok bola pre nich maličkosťou.

Žiaci boli pasovaní do borodáčskeho cechu prváčikov. Na pamiatku si odniesli so sebou pamätné listy. Pán riaditeľ a pani zástupkyňa popriali deťom veľa úspechov. Záver programu patril zábave,  tancu a bohatému občerstveniu.

Spolupráca s policajným zborom

V rámci spolupráce s policajným zborom prebiehajú na ZŠ Tomášikova preventívne aktivity pre 1. stupeň. Cieľom je oboznámenie detí s aktuálnymi rizikami v železničnej a cestnej doprave.  Žiaci sa dozvedeli ako sa bezpečne správať na chodníku, na vozovke alebo na železničnej stanici, a aké sú následky nedodržania pravidiel na cestách ale aj v škole. Zahrali sa spolu didaktickú hru, riadili premávku, poznávali značky a riešili rôzne modelové situácie.