Naše aktivity

Exkurzia na Sandberg

Dňa 10.5. 2024 žiaci 3.B triedy spolu s triednou učiteľkou Dášou Hitkovou mali veľmi zaujímavý piatok.

Vybrali sa na významnú paleontologickú lokalitu, nachádzajúcu sa na území mestskej časti Devínska Nová Ves. Lokalita bola objavená pri ťažbe piesku pred mnohými rokmi. Sandberg tvoria horninové zvyšky treťohorného mora, ktoré sa rozprestieralo vo Viedenskej panve.

Práve to more bolo pre žiakov veľkým objavom a hľadali a skúmali jeho pozostatky, pozorovali faunu a flóru, ktorá je v tejto lokalite jedinečná.

Všetci odchádzali plní zážitkov a nových poznatkov.

Kurz korčuľovania 2024

Tradične aj tento rok v januári a marci sa žiaci 1. stupňa zúčastnili kurzu korčuľovania na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu. Inštruktori nás rozdelili do 4 družstiev podľa našich schopností. Postupne sme sa učili novým zručnostiam na ľade alebo zdokonaľovali už nadobudnuté z predchádzajúceho kurzu. Zažili sme plno zábavy! Posledný deň sme rodičom ukázali čo všetko sme za 5 dňový kurz naučili.

Úspešne sme zvládli kurz a tešíme sa na korčuľovanie budúci rok!

Karneval v ŠKD

Dňa 14.2.2024 sa v školskom klube na našej škole konal KARNEVAL,ktorého sa zúčastnili deti 1. stupňa. Prekvapili zaujímavými maskami a tanečnými kreáciami. Víťazi boli odmenení peknými cenami a ostatných potešilo sladké prekvapenie.

Návšteva z MŠ Bancíková

Dňa 27.2. a 28.2. 2024 nás na 1.stupni na Borodáčovej navštívili škôlkári z materskej školy z Bancíkovej ulici.Boli sa pozrieť ako pracujú žiaci v 1., 2. a 3. ročníku, aby ich v septembri, keď pôjdu do školy, nič neprekvapilo. Naši školáci sa ich príchodu veľmi tešili a hrdo im ukázali, ako uz vedia v jednotlivých ročníkoch čítať, písať a počítať. Dokonca prišlo aj na spoločnú spoluprácu a výmenu malých darčekov.Milí budúci prváci, tešíme sa na Vás v našej škole…! 🙂

LVVK 2024

Žiaci 6. až 9. ročníka sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu, ďalej len (LVVK) v dňoch od 29.1.2024 – 2.2.2024 vo Vyšnej Boci v Ski centrum Bačova Roveň. Zmluvný autobus zabezpečil bezproblémovú pokojnú prepravu až k hotelu Barbora. Celkovo sa kurzu zúčastnilo 44 žiakov, 4 inštruktori, 1 pedagogický dozor a zdravotníčka.

LVVK začal v pondelok 29.1.2024, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela. Stravovanie bolo zabezpečené trikrát denne (raňajky, obed, večera) formou hotelovej obsluhy.

Čítať viac