Naše aktivity

Tanec v ŠKD

Naše deti v ŠKD milujú pohyb a tanec. Predviedli to pri pani trénerke tanca, ktorá ich učila zžiť sa s hudbou a tancom. Bolo to veľmi milé. Dôkazom toho, že sa to deťom veľmi páčilo bolo aj to, že sa viackrát zúčastnili týchto aktivít.

Naše mesto v našej škole

Dňa 11.6.2021 sa konal projekt Naše mesto v našej škole. Spolu s firemnými dobrovoľníkmi sme revitalizovali školskú predzáhradku. Upravila sa a vyčistila sa, zasadili sa rôzne druhy kvetov a okrasných rastlín. Cieľom bolo okrem estetického hľadiska aj rozšíriť vzdelávanie detí v oblasti botaniky. Deti sa zároveň učia, aký je životný cyklus rastlín a budujú si pozitívny vzťah k rastlinám.  Konečný výsledok stojí za to. Veríme, že takéto prínosné akcie pre našu školu sa budú konať každoročne.

Tréneri na škole

Tréneri na škole – pilotný projekt zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovanie pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl. Cieľom je, aby sa žiaci zoznámili s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách. Žiakom sa hodiny s trénermi veľmi páčia a aktívne sa zapájajú do činností.

Čerstvé hlavičky s Kauflandom

Vážení rodičia,

čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Zabezpečiť ich pravidelný prísun však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. Preto sa aj naša škola prihlásila do súťaže Čerstvé hlavičky a rozhodli sme sa zabojovať o zdravý balíček ovocia a zeleniny pre všetkých žiakov na celý školský rok 2021/2022. Už 13.5.2021 štartuje hlasovanie na webstránke www.cerstvehlavicky.sk a potrvá až do 23.6.2021. Každý deň môžete vybranej škole odovzdať jeden hlas. 

Prosíme, zahlasujte aj Vy za našu školu a podporte nás tak v súťaži o zdravé ovocie a zeleninu pre všetkých žiakov na celý budúci školský rok spomedzi 258 škôl po celom Slovensku.

 

Sadenie jablone

Dňa 8.4. 2021 naši tretiaci spolu s ovocinármi z Dobrých jabĺk zasadili v školskom areáli pri jedálni jabloň. Zvedaví tretiaci sa dozvedeli mnoho o sadení ovocných stromčekov, o ich starostlivosti aj o zbere úrody. Veríme, že vďaka spoločnej starostlivosti budeme čoskoro môcť zbierať sladké jabĺčka.

Marec – mesiac knihy

S prvákmi sme si pripomenuli, že marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája s príchodom slnečných dní. Ale aj, že marec je mesiacom kníh. Poprezerali sme si triednu knižnicu, urobili čitateľskú súťaž medzi prvými triedami, vyrobili záložku do knihy. Deti si navzájom porozprávali o svojej najobľúbenejšej knižke.

 

Deň vody

Deti vodu milujú vo všetkých formách. Majú iskričky v očiach, keď skáču do kaluží, hádžu do nej kamienky, hrajú sa so snehom, ľadom, kúpu sa a ponárajú vo vani… Dospelí berú vodu ako úplnú samozrejmosť. Otočíme kohútikom a tečie. Je základným predpokladom akéhokoľvek života na Zemi. Dôležitosť vody pre náš život, jej význam sme si s deťmi porozprávali na netradičnej vyučovacej hodine. Deti v skupinách vytvárali projekty na tému DEŇ VODY.

Jarná škola

Náš tretí deň v jarnej škole sme začali vypracovaním pracovných listov na zopakovanie učiva. Počas ďalšej hodiny sme sa rozprávali a vytvárali projekty o zdravom životnom štýle, ako by sme sa mali stravovať a tiež sme si pripomenuli aký je šport dôležitý. Ďalšou aktivitou bol písmenkový hlavolam a na záver sme si zašportovali a zahrali loptové hry.
Dúfame, že sa čoskoro stretneme a budeme môcť v zdraví realizovať aktivity z ktorých máme poučenie, radosť a zábavu.

Poďakovanie za pomoc

ĎAKUJEME

všetkým rodičom, zamestnancom a bývalým žiakom, ktorí pomáhali pri celoplošnom skríningovom testovaní na COVID – 19.

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.
riaditeľ školy