Naše aktivity

Sadenie jablone

Dňa 8.4. 2021 naši tretiaci spolu s ovocinármi z Dobrých jabĺk zasadili v školskom areáli pri jedálni jabloň. Zvedaví tretiaci sa dozvedeli mnoho o sadení ovocných stromčekov, o ich starostlivosti aj o zbere úrody. Veríme, že vďaka spoločnej starostlivosti budeme čoskoro môcť zbierať sladké jabĺčka.

Marec – mesiac knihy

S prvákmi sme si pripomenuli, že marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája s príchodom slnečných dní. Ale aj, že marec je mesiacom kníh. Poprezerali sme si triednu knižnicu, urobili čitateľskú súťaž medzi prvými triedami, vyrobili záložku do knihy. Deti si navzájom porozprávali o svojej najobľúbenejšej knižke.

 

Deň vody

Deti vodu milujú vo všetkých formách. Majú iskričky v očiach, keď skáču do kaluží, hádžu do nej kamienky, hrajú sa so snehom, ľadom, kúpu sa a ponárajú vo vani… Dospelí berú vodu ako úplnú samozrejmosť. Otočíme kohútikom a tečie. Je základným predpokladom akéhokoľvek života na Zemi. Dôležitosť vody pre náš život, jej význam sme si s deťmi porozprávali na netradičnej vyučovacej hodine. Deti v skupinách vytvárali projekty na tému DEŇ VODY.

Jarná škola

Náš tretí deň v jarnej škole sme začali vypracovaním pracovných listov na zopakovanie učiva. Počas ďalšej hodiny sme sa rozprávali a vytvárali projekty o zdravom životnom štýle, ako by sme sa mali stravovať a tiež sme si pripomenuli aký je šport dôležitý. Ďalšou aktivitou bol písmenkový hlavolam a na záver sme si zašportovali a zahrali loptové hry.
Dúfame, že sa čoskoro stretneme a budeme môcť v zdraví realizovať aktivity z ktorých máme poučenie, radosť a zábavu.

Poďakovanie za pomoc

ĎAKUJEME

všetkým rodičom, zamestnancom a bývalým žiakom, ktorí pomáhali pri celoplošnom skríningovom testovaní na COVID – 19.

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.
riaditeľ školy

Deň zdravej výživy ŠKD

Den 15. 10.2020 patril Dňu zdravia, kedy sa v školskej družine na túto temu zapojili aj deti z 2.ročníka. Priniesli si ovocie a zeleninu, porozprávali sme si, čo je zdravá výživa a prečo je dôležité sa zdravo stravovať. Deti mali ochutnávku ovocia a zeleniny a potom maľovali ovocno-zeleninový kôš.

ZRPŠ – ZRUŠENÉ

Vážení rodičia,

v súvislosti s posledným rozhodnutím RÚVZ a množiacimi sa prípadmi nákazy COVID – 19 plánované triedne aktívy v dňoch 7. 9. a 8. 9. 2020 riaditeľ školy ruší. V blízkej dobe Vás bude triedny učiteľ informovať o triednych aktívoch, ktoré prebehnú on line formou.

Ďakujeme za porozumenie. Robíme to pre zdravie Vašich detí, Vás aj pedagógov.

LVVK 2020

V termíne od 2.2. – 7.2.2020 sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Bachledova dolina nám svojím krásnym prostredím učarila, a tak i tento školský rok sa stala miestom lyžiarskeho kurzu. Cieľom bolo naučiť žiakov zvládnuť nielen základné lyžiarske pohybové zručnosti, ale aj dať možnosť mnohým žiakom zdokonaliť sa v tomto športovom odvetví. Vytýčený cieľ splnili všetci žiaci. Spoločne sa tešíme na LVVK na budúci rok. Fotografie a video si môžete pozrieť nižšie.