Výchovné poradenstvo

VÝCHOVNÉ  A KARIÉRNE PORADENSTVO

  • Poskytuje poradenstvo, konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
  • Poskytuje poradenstvo v oblasti prevencie delikventného a problémového správania žiakov
  • Sprostredkuje prepojenie pre spoluprácu školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež
  • Pracuje so žiakmi s osobnými, osobnostnými, výchovnými a vzdelávacími problémami, a to formou konzultácií so samotnými žiakmi, s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami žiakov
  • Pomáha žiakom pri výbere svojej strednej školy v súlade s požiadavkami trhu práce, talentom, schopnosťami a možnosťami žiaka
  • Poskytuje žiakom potrebné informácie o rôznych typoch stredných škôl a ich študijných odborov
  • Poskytuje poradenskú a konzultačnú pomoc pre žiakov a ich zákonných zástupcov
  • Pomáha pri spracovaní údajov a vyhotovovaní potrebných dokumentov v oblasti prijímacieho konania
 

Výchovný a kariérny poradca:

Mgr. Katarína Greschnerová 

email: katarina.greschnerova@borodacova.sk

Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov žiakov podľa dohody 

 
 
Ak máš problém, s ktorým si nevieš poradiť alebo si smutný, sú tu pre Teba:
 

Užitočné webové adresy pre žiakov i rodičov: 

www.stredneskoly.sk  

www.nucem.sk  

www.minedu.sk   

www.komposyt.sk   

www.zodpovedne.sk  

www.beznastrah.online  

www.pomoc.sk  

www.obchodsludmi.sk  

www.potrebyovp.sk  

www.worki.sk  

www.profesia.sk