Výchovné poradenstvo

linky pomoci pre dieťa v núdzi

Ak máš problém, s ktorým si nevieš poradiť alebo si smutný, sú tu pre Teba:

plán Práce výchovného poradcu 2020-21