Erasmus

S radosťou Vám oznamujeme, že naša škola sa stala súčasťou Konzorcia IHBA pod vedením jazykovej  školy International House  Bratislava.  Naša školy bude realizovať pod vedením Konzorcia IHBA projektové aktivity. Znamená to, že budeme aktívni na medzinárodnom poli, budeme klásť dôraz na internacionalizáciu našej školy. Aktivity, sa budú môcť zúčastniť naši žiaci, učitelia a zamestnanci nám umožnia zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov ako aj medzinárodnú spoluprácu žiakov.

Súčasťou týchto aktivít je účasť  učiteľov na vzdelávacích kurzoch v zahraničí, na ktorých sa účastníci zoznámia so zavádzaním nových vyučovacích metód, začlenenie digitálnych technológií do výučby  a vybudujú si tiež medzinárodné kontakty s kolegami  z iných krajín EU, na ktorých budeme môcť stavať ďalšiu spoluprácu. Učitelia sa zúčastnia na job shadowingoch ( pozorovanie pri práci).

Žiaci našej školy budú realizovať projekty aj za pomoci platformy EU eTwinning a následne aj vycestovať na  krátkodobú skupinovú mobilitu do zahraničnej partnerskej školy. 

Projekty sa budú sústreďovať na  zodpovedný prístup k  životnému prostrediu, moderná škola, zelená škola, inkluzívna škola, spoločná budúcnosť, udržateľnosť, zlepšenie digitálnych zručností, diverzita a   zlepšili svoje kľúčové kompetencie a zároveň spoznali svet svojich rovesníkov v  zaujímavej  EU krajine.  

Vďaka týmto aktivitám: 

– zvýšime profesijný rozvoj v oblasti digitalizácie a projektového vyučovania, 

– sa staneme súčaťou komunity európskych učiteľov a škôl

– zvýšime kompetencie  pre udržateľný rozvoj učiteľského povolania

Budeme sa tešiť aj na návštevy našich zahraničných  partnerov u nás – či už učiteľov alebo žiakov. Veríme, že tieto aktivity prispejú k intenzívnejšej modernizácii vzdelávania a tým aj k zvýšeniu hodnotenia kvality našej školy.

Výberové kritériá na Erasmus mobility