Čísla účtov

SK 72 1100 0000 0026 2485 2091 
OZ Borodáčova , platby za ZRPŠ

SK 94 0200 0000 0042 3918 5957
školská jedáleň

SK 34 0200 0000 0042 3916 3854
škd