Rada Školy

Rada školy presadzuje verejný záujem, ale najmä záujmy žiakov, ich rodičov a zamestnancov našej školy. Jej úlohou je verejná kontrola a vyjadrovanie sa k zásadným rozhodnutiam vedenia školy. Jej členovia sú zástupcami pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa.  

Členovia Rady školy:

pedagog. zamestnanec 

Mgr. Dáša Hitková, predsedníčka RŠ

 pedagog. zamestnanec Renáta Havrišová
 nepedagog. zamestnanec Andrea Valovičová
rodič Mgr. Katarína Kulichová
rodič Monika Matláková
rodič Martin Leňo
rodič Mgr. Peter Čmiel
zriaďovateľ JUDr. Matúš Méheš
zriaďovateľ Mgr. Peter Herceg
zriaďovateľ Mgr. Ján Buocik
zriaďovateľ  PhDr. Jana Poláčiková

 

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ zo dňa 10.10.2016

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ zo dňa 10.10.2016, časť 2

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 20.9.2017

Zápisnica z úvodnej schôdze RŠ-10.9.2018

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 12.2.2018

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ zo dňa 26.2.2020

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 26.2.2020

Zápisnica z výberového konania na funkciu riaditeľa školy zo dňa 24.6.2020

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 24.9.2020

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 13.5.2021 (1.diel)

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 13.5.2021 (2.diel)

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 28.06.2021

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 30.9.2021

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 22.6. 2022

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 28.9.2022

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 4.5.2023

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 28.9.2023

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ zo dňa 29.4.2024

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 29.4. 2024