Voľné pracovné miesta

Riaditeľ ZŠ Borodáčova prijme do zamestnania s nástupom od 1.9.2021 na elokované pracovisko Tomášiková :

učiteľa/ku pre 1. stupeň zš
vychovávateľku do ŠKD
učiteľa/ku pre mš

Bližšie informácie získate po telefonickom alebo mailovom dohovore na čísle 02/43630904 alebo 02/43630896, alebo počas úradných hodín na adrese školy.