Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Zaujíma vás, čo všetko sme stihli v uplynulých školských rokoch?
Dozviete sa v našich správach o výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

Správy za rok 2022/2023

správa MŠ

správa ZŠ

Správy za rok 2021/2022

správa MŠ

správa ZŠ

Správy za rok 2020/2021

Správa MŠ

Správa ZŠ

Správy za rok 2019/2020

Správa MŠ

Správa ZŠ

Správa za rok 2018/2019 svvc_1819
Správa za rok 2017/2018 svvc_1718
 Správa za rok 2016/2017 svvc_1617
 Správa za rok 2015/2016 svvc_1516 
 Správa za rok 2014/2015 svvc_1415
 Správa za rok 2013/2014 svvc_1314
 Správa za rok 2012/2013 svvc_1213
 Správa za rok 2011/2012 svvc_1112
 Správa za rok 2010/2011 svvc_1011
 Správa za rok 2009/2010 svvc_0910
 Správa za rok 2008/2009 svvc_0809
 Správa za rok 2007/2008 svvc_0708