Školská jedáleň

Aj pri stravovaní našich žiakov dbáme na to, aby sme ich viedli k čo najzdravšiemu spôsobu života. Aktuálny jedálny lístok môžete nájsť tu:


Link na jedálenský lístok 

KONTAKTY

Vedúca ŠJ: Andrea Valovičová

Základná škola stredisko ŠJ, Borodáčova 2, Bratislava 

pevná linka: 02 / 43 29 10 88 

mail: jedalen@borodacova.sk

číslo účtu : SK 94 0200 0000 0042 3918 5957

Zápisný lístok do jedálne 2022/2023 (iba Borodáčova)

Zápisný lístok do jedálne 2022/2023 (iba Tomášikova)

 

 
V prípade záujmu o stravu pre Vaše dieťa na elokovanom pracovisku naTomášikovej už 5.9.2022 je potrebné, aby ste napísali mail na adresu jedalentomasikova@borodacova.sk 

Treba uviesť: presný dátum od kedy sa bude dieťa stravovať, meno dieťaťa, triedu. 

Mail je potrebné poslať do 4.9. 2022 do 21.00 hod.

Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie: 
č.účtu ŠJ : SK08 0200 0000 0045 0742 0053