Školská jedáleň

Rozpis obedov platných od 2.9.2021
11:00 -12:00 MŠ
12:00-12:35 celá Tomášikova
12:35-13:10 1. stupeň Borodáčova
13:10-13:35 Esprit
13:35 – 14:15 2. stupeň Borodáčova

 

Aj pri stravovaní našich žiakov dbáme na to, aby sme ich viedli k čo najzdravšiemu spôsobu života. Aktuálny jedálny lístok môžete nájsť tu:


Link na jedálenský lístok 

KONTAKTY

Vedúca ŠJ: Andrea Valovičová

Základná škola stredisko ŠJ, Borodáčova 2, Bratislava 

pevná linka: 02 / 43 29 10 88 

mail: jedalen@borodacova.sk

číslo účtu : SK 94 0200 0000 0042 3918 5957

Zápisný lístok 2021/2022