Školská jedáleň

Upozorňujeme rodičov žiakov, na nové číslo účtu platné od 15.1.2020

Aj pri stravovaní našich žiakov dbáme na to, aby sme ich viedli k čo najzdravšiemu spôsobu života. Aktuálny jedálny lístok môžete nájsť tu:


Link na jedálenský lístok 

KONTAKTY

Vedúca ŠJ: Andrea Valovičová

Základná škola stredisko ŠJ, Borodáčova 2, Bratislava 

pevná linka: 02 / 43 29 10 88 

mail: jedalen@borodacova.sk

číslo účtu : SK 94 0200 0000 0042 3918 5957

Zápisný lístok stravníka 2020