Občianske združenie Borodáčova

žení rodičia, vítame vás v novom školskom roku v mene OZ Borodáčova!

Kto sme?                   

  • Sme občianske združenie, ktoré tvoria rodičia žiakov našej školy.

Čo robíme?              

  • Pomáhame škole so zlepšením učebného prostredia, modernizáciou  učebných pomôcok  a organizáciou aktivít pre žiakov počas roka a stále hľadáme nové oblasti, v ktorých škole pomôcť.
  • Minulý rok sme využili financie na mikulášsku oslavu,  ocenenia účastníkov súťaží, divadielka v MŠ,  oslavu MDD, Vianoc, spolufinancovanie dopravy na lyžiarsky výcvik a ŠvP, výlet pre MŠ, licenciu na systém ASC = aplikáciu pre školu a rodičov, spolufinancovanie Florbalového ihriska, koncoročné knižné  odmeny pre žiakov, ai.  Tento rok plánujeme spolufinancovať dobudovanie ihriska za škôlkou, školské výlety, účasť žiakov na súťažiach oslavy Mikuláša, MDD a ďalšie podľa potrieb školy a taktiež sa budeme snažit opäť získať grant od MČ Ružinov.

Ako to robíme?                 

  • OZ ZRPŠ je financované z prispevkov nás, rodičov, príspevok je vo výške 30 EUR/šk.rok za  jedného žiaka a 20 EUR/šk. rok za každého ďalšieho súrodenca, z 2% daní a ďalej sa  uchádzame o granty z MČ či akékoľvek iné granty použiteľné pre našu školu. 

Čo môžete urobiť vy?

  • Uhradiť príspevok do ZRPŠ= 30 EUR na žiaka (+20 EUR za každého ďaľšieho súrodenca) na účet OZ Borodáčova.  Je možné si platbu rozložiť ako vám vyhovuje.

Č.ú. v Tatra Banke je: SK72 1100 0000 0026 2485 2091

  • Poukázať OZ ZRPŠ Borodáčova 2% z daní a povedať známym, že môžu tiež týmto spôsobom pomôcť  škole. Ďakujeme veľmi pekne tým , ktorí nám svoje 2% tento rok poukázali!
  • Ak váš zamestnávateľ má program v ktorom podporuje školy, dajte nám prosím vedieť.
  • Zúčastniť sa školskej brigády na dvore, aby sme pokračovali v skrášľovaní školského dvora.  Budeme radi každému, kto sa pridá.
  • Ak máte nápad, ako by ste vedeli, mohli škole pomôcť, radi ho privítame.

Ako sa nám ozvať?

Letak OZ 2023

informacny letak OZ Borodacova

Analýzy účtovníctva a zápisnice zo zasadnutia OZ Borodáčova

Tu si môžete stiahnuť analýzu učtovníctva OZ za šk.rok 2016/2017

Tu si môžete stiahnuť analýzu účtovníctva OZ za šk.rok 2017/2018

Tu si môžete stiahnuť analýzu účtovníctva za školský rok 2018/2019

Tu si môžete stiahnuť analýzu účtovníctva za školský rok 2019/2020

Tu si môžete stiahnuť analýzu účtovníctva za školský rok 2020-21

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ Borodáčova 29.1.2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ Borodáčova 20.9.2021

Zapisnica a uznesenie OZ Borodáčova 28.09.2023