Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní na pozíciu zástupca riaditeľa ZŠ na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov. Zverejnené 25.3.2024

VK ZSDRIENOVA ZASTUPCA I

VK ZSDRIENOVA ZASTUPCA II

VK ZSDRIENOVA ZASTUPCA Inkluzia

VK ZSDRIENOVA ZASTUPCA SKD

Oznámenia o výberových konaniach na obsadenie miesta riaditeľa/-ľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov s predpokladaným nástupom 1. júla 2024: MŠ_Ivanská cesta

s predpokladaným nástupom 1. októbra 2024:

MŠ_Bancíkovej

MŠ_Miletičova

MŠ_Pivonková

MŠ_Prešovská

MŠ_Stálicová

MŠ_Velehradská