Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní na pozíciu riaditeľ MŠ na dvoch materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača.Sú to : Materská škola, Plickova 16 a Materská škola, Novohorská 1. (Zverejnené 24.3.2021)

Výzva – VK Plickova 2021

Výzva – VK Novohorská 2021

 

Výzvy zverejnené 15.4.2021

VK – MŠ Exnárova – vyhlásenie 15.4.2021

VK – ZŠ Vrútocká – vyhlásenie 15.4.2021

 

Výzva zverejnená 3.5.2021

Výberové konanie ZŚ s MŠ Borodáčova – zástupca pre MS

Výberové konanie ZŠ s MŠ Borodáčova –  zástupca pre 2.stupeň

Výberové konanie ZŠ s MŠ Borodáčova – zástupca pre 1.stupeň