Verejné obstarávanie

„Nákup kuchynského zariadenia do ŠJ – konvektomat s príslušenstvom. (zverejnené 8.4.2022) – zrušené
Vyzva-na-predkladanie-ponuk
Návrh-na-plnenie-kritérií
Čestné-prehlásenie

 

Oprava epoxidovej podlahy, podhľadu a výmena svietidiel v priestoroch školskej jedálne na ZŠ s MŠ Borodáčova (zverejnené 22.12.2021)
návrh na plnenie kritérií
výzva na predloženie ponuky
čestné prehlásenie
 Dodanie športového náradia do telocvične na Základnej škole s materskou školou, Borodáčova 2, 82103 Bratislava – dodanie tovaru (zverejnené 18.8.2021)
návrh na plnenie kritérií náradie
výzva na predloženie ponuky telocvičňa
zadanie _ športové náradie ZŠ Borodáčová 2, telocvičňa (2)
Nákup školského nábytku do ZŠ Borodáčova (zverejnené 14.6.2021) – zrušené
výzva nábytok
Oprava a zateplenie strechy hlavnej budovy ZŠ Borodáčova (zverejnené 8.2.2019)
výzva na predkladanie ponúk – ZŠ Borodačova
ZOD Borodáčova -strecha  
Teplotechnický posudok  
Technická správa  
Súhrnná technická správa  
strecha -skola-ns_17  
strecha – skola – badp  
Sprievodná správa  
Sprava -stat.posudenie  
situacia  
rezopohlady-skola-kzs_21  
rezopohlady-skola-badp_12  
Kópia – Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava – strecha (zadanie)-1  
detaily_22  
Dodanie nábytku a príslušenstva pre MŠ Borodáčova (zverejnené 23.11.2018) – zrušené

VÝZVA do 30.11.2018

Prestavba tried ZŠ Borodáčova na MŠ (zverejnené 6.3.2018)
výzva na predkladanie ponúk prestavba tried ZŠ Borodačova na MŠ
zadanie – Základná škola, Borodáčova ul., Bratislava – Ružinov  
1. situácia  
2. pôdorys 1.NP_búracie práce  
3. pôdorys 1.NP_nový stav  
4. pôdorys 2.NP_búracie práce  
5. pôdorys 2.NP_nový stav  
6. rez_búracie práce  
7. rez_nový stav  
8. átrium_nový stav  
9. sprievodná technická správa  
10. POV správa  
11. POV – dodatok  
E-1  
E-2  
E-3  
E-4  
PPO_096_16__Technická správa  
PPO_096_16__Výpočty PBS  
PPO_096_16-01__Situácia  
Technická správa – elektro  
ZTI-1.NP  
ZTI-2.NP