Školský rok v kocke

Harmonogram vyuČovania a prestÁvok

ZVONENIE 
1. hodina   
 8 : 00  –   8 : 45
prestávka   
 8 : 45  –   8 : 55
2. hodina   
 8 : 55  –   9 : 40
prestávka   
 9 : 40  –   9 : 55
3. hodina   
 9 : 55  –  10 : 40
prestávka   
10 : 40  –  10 : 55
4. hodina   
10 : 55  –  11 : 40
prestávka   
11 : 40  –  11 : 50
5. hodina   
11 : 50  –  12 : 35
prestávka   
12 : 35  –  12 : 45
6. hodina   
12 : 45  –  13 : 30

 

Dôležité termíny v školskom roku 2020/2021

Začiatok školského roka  1.9.2020, nástup do školy je 2.9.2020
Koniec školského roka  30.6.2021
Prázdniny  začiatok koniec nástup do školy
Jesenné 28. 10. 2020 31.10. 2019 2.11.2020
Vianočné 22.12.2020 7.1.2021 8. 1. 2021
Polročné 29.1.2021 1 2. 2021 2. 2. 2021
Jarné 26.2.2021 21. 2. 2020 8.3.2021
Veľkonočné 31.3.2021 6.4.2021 7. 4. 2021
Letné 30.6.2021 31. 8. 2021 2. 9. 2021

Termíny klasifikačných porád a pedagogických rád:

 • 9.11.2020 klasifikačná porada I. štvrťrok
 • 25.1.2021 klasifikačná porada I.polrok
 • 19.4.2021 klasifikačná porada III. štvrťrok
 • 23.6.2021 klasifikačná porada II.polrok

Termíny triednych aktívov ZRPŠ:

 • 2.9.2020
 • 7.9.2020
 • 9.9.2020
 • 9.11.2020
 • 25.1.2020
 • 19.4.2020
 • 14.6.2020

Termíny celoslovenských testovaní žiakov:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka  pod názvom Testovanie 5 sa uskutoční 19.5.2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  pod názvom Testovanie 9-2019 sa uskutoční 9.6.2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 24 a 25. júna 2021

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy:

1.    termín prvého kola prijímacích skúšok 15.3.2021 – 30.4.2021 (talentové)
2.    termín prvého kola prijímacích skúšok 10.5.2021 a 13.5.2021