Školský rok v kocke

Harmonogram vyuČovania a prestÁvok

ZVONENIE 
1. hodina   
 8 : 00  –   8 : 45
prestávka   
 8 : 45  –   8 : 55
2. hodina   
 8 : 55  –   9 : 40
prestávka   
 9 : 40  –   9 : 55
3. hodina   
 9 : 55  –  10 : 40
prestávka   
10 : 40  –  10 : 55
4. hodina   
10 : 55  –  11 : 40
prestávka   
11 : 40  –  11 : 50
5. hodina   
11 : 50  –  12 : 35
prestávka   
12 : 35  –  12 : 45
6. hodina   
12 : 45  –  13 : 30

 

HARMONOGRAM VYUČOVANIA A PRESTÁVOK, budova Tomášikova 4

ZVONENIE

1. hodina  
7 : 45 – 8 : 30
prestávka 8 : 30  –   8 : 40
2. hodina  
8 : 40  –   9 : 25
prestávka 9 : 25  –   9 : 40
3. hodina  
9 : 40  –  10 : 25
prestávka 10 : 25  –  10 : 35
4. hodina  
10 : 35  –  11 : 20
5. hod. = obedová prestávka 11 : 20  –  12 : 00
6. hodina  
12 : 00  –  12 : 45
prestávka 12 : 45  –  12 : 55
7. hodina  
12 : 55  –  13 : 40

 

 

Dôležité termíny v školskom roku 2022/2023

Prázdniny trvanie nástup do školy
jesenné 28.10. – 01.11. 02.11.
vianočné 23.12. – 06.01. 09.01.
jarné 20.02. – 24.02. 27.02.
veľkonočné 06.04. – 11.04. 12.04.

Termíny klasifikačných porád a pedagogických rád:

 • 8.9.2022
 • 14.11.2022
 • 24.1.2023
 • 17.4.2023
 • 20.6.2023

Termíny triednych aktívov ZRPŠ:

 • 5.9.2022 (prváci)
 • 12.9.2022
 • 15.11.2022
 • 16.1.2023
 • 18.4.2023
 • 13.6.2023

Termíny celoslovenských testovaní žiakov:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka  zrušené
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  pod názvom Testovanie 9-2022 sa uskutoční 22.3.2022 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy:

1.    termín prvého kola prijímacích skúšok 02. a 03. máj 2023, 28. apríl 2023 (talentovky)
04. a 05. máj 2023
2.    termín prvého kola prijímacích skúšok 9. a 10.máj 2023