Školský rok v kocke

Harmonogram vyuČovania a prestÁvok

ZVONENIE 
1. hodina   
 8 : 00  –   8 : 45
prestávka   
 8 : 45  –   8 : 55
2. hodina   
 8 : 55  –   9 : 40
prestávka   
 9 : 40  –   9 : 55
3. hodina   
 9 : 55  –  10 : 40
prestávka   
10 : 40  –  10 : 55
4. hodina   
10 : 55  –  11 : 40
prestávka   
11 : 40  –  11 : 50
5. hodina   
11 : 50  –  12 : 35
prestávka   
12 : 35  –  12 : 45
6. hodina   
12 : 45  –  13 : 30
obedová prestávka 13 : 30 – 14 : 00
7. hodina 14 : 00  –  14 : 45

 

HARMONOGRAM VYUČOVANIA A PRESTÁVOK, budova Tomášikova 4

ZVONENIE

1. hodina  
7 : 45 –  8 : 30
prestávka 8 : 30  –   8 : 40
2. hodina  
8 : 40  –   9 : 25
prestávka 9 : 25  –   9 : 40
3. hodina  
9 : 40  –  10 : 25
prestávka 10 : 25  –  10 : 35
4. hodina  
10 : 35  –  11 : 20
5. hod. = obedová prestávka 11 : 20  –  12 : 00
6. hodina  
12 : 00  –  12 : 45
prestávka 12 : 45  –  12 : 55
7. hodina  
12 : 55  –  13 : 40

 

prázdniny v školskom roku 2023/2024

Prázdniny Termín Počet pracovných dní Nástup do školy
jesenné 30.10. – 31.10. 2 pracovné dni 02.11. 2023
vianočné 23.12. – 07.01. 7  pracovných dní 08.01. 2024
jarné 04.03. – 08.03. 5 pracovných dní 11.03.2024
veľkonočné 28.03. – 02.04. 2 pracovné dni 03.04.2024
letné 01.07.-31.8. 43 pracovných dní 02.09.2024

Termíny klasifikačných porád a pedagogických rád:

 • 7.9.2023
 • 13.11.2023
 • 25.1.2024
 • 18.4.2024
 • 20.6.2024

Termíny triednych aktívov ZRPŠ:

 • 4.septembra (pondelok -prváci)
 • 12.septembra (utorok 2.-9. ročník)
 • 13.novembra (pondelok)
 • 15.januára ( pondelok)
 • 18.apríla (štvrtok)
 • 10.júna (pondelok)

Termíny celoslovenských testovaní žiakov:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka  zrušené
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  pod názvom Testovanie 9-2022 sa uskutoční 20.4.2024 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín je 4.4.2024

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy:

1.    termín prvého kola prijímacích skúšok 29.4 a 30.4.2024, druhý termín 9.5.2024 a 10.5.2024 (talentovky)
2. a 3. máj 2024
2.    termín prvého kola prijímacích skúšok 6. a 7.máj 2024