Školský rok v kocke

Harmonogram vyuČovania a prestÁvok

ZVONENIE 
1. hodina   
 8 : 00  –   8 : 45
prestávka   
 8 : 45  –   8 : 55
2. hodina   
 8 : 55  –   9 : 40
prestávka   
 9 : 40  –   9 : 55
3. hodina   
 9 : 55  –  10 : 40
prestávka   
10 : 40  –  10 : 55
4. hodina   
10 : 55  –  11 : 40
prestávka   
11 : 40  –  11 : 50
5. hodina   
11 : 50  –  12 : 35
prestávka   
12 : 35  –  12 : 45
6. hodina   
12 : 45  –  13 : 30

 

HARMONOGRAM VYUČOVANIA A PRESTÁVOK, budova Tomášikova 4

ZVONENIE

1. hodina  
7 : 45 – 8 : 30
prestávka 8 : 30  –   8 : 40
2. hodina  
8 : 40  –   9 : 25
prestávka 9 : 25  –   9 : 40
3. hodina  
9 : 40  –  10 : 25
prestávka 10 : 25  –  10 : 35
4. hodina  
10 : 35  –  11 : 20
5. hod. = obedová prestávka 11 : 20  –  12 : 00
6. hodina  
12 : 00  –  12 : 45
prestávka 12 : 45  –  12 : 55
7. hodina  
12 : 55  –  13 : 40

 

 

Dôležité termíny v školskom roku 2022/2023

Začiatok školského roka  1.9.2021, nástup do školy je 5.9.2022
Koniec školského roka  30.6.2023
Prázdniny  začiatok koniec nástup do školy
Jesenné 28.10.2021 29.10.2021 2.11.2021
Vianočné 23.12.2021 7.1.2022 10.1.2022
Jarné 28.2.2022 4.3.2022 7.3.2022
Veľkonočné 14.4.2022 19.4.2022 5.4.2022
Letné 30.6.2022 31.8.2022 5.9.2022

Termíny klasifikačných porád a pedagogických rád:

 • 8.11.2021 klasifikačná porada I. štvrťrok
 • 25.1.2022 klasifikačná porada I.polrok
 • 12.4.2022 klasifikačná porada III. štvrťrok
 • 21.6.2022 klasifikačná porada II.polrok

Termíny online triednych aktívov ZRPŠ:

 • 2.9.2021
 • 7.9.2021
 • 9.9.2021
 • 9.11.2021
 • 18.1.2022 – 25.1.2022
 • 12.4.2022 – 14.4.2022
 • 13.6.2022

Termíny celoslovenských testovaní žiakov:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka  pod názvom Testovanie 5 sa uskutoční 18.5.2022 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  pod názvom Testovanie 9-2022 sa uskutoční 6.4.2022 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy:

1.    termín prvého kola prijímacích skúšok  2.5.2022 a 4.5.2022 (talentovky)
2.    termín prvého kola prijímacích skúšok  9.5.2022 a 10.5.2022 (talentovky)