Naše aktivity

Vianočné trhy

Čaká nás jeden z najkrajších sviatkov roka – Vianoce.
Aj na našej škole sme si ich spríjemnili spolu s deťmi v školskom klube a aj na elokovanom pracovisku Tomášikova. Deti zhotovili viacero výrobkov, ktoré prezentovali a predávali na vianočných trhoch uskutočnených 15.12.2022.
Hojná účasť rodičov veľmi potešila a pekne ďakujeme aj za úprimné ocenenie prác našich šikovných detí.

Florbalový deň

Dňa 15.11.2022 sme v spolupráci s mestskou časťou Ružinov organizovali florbalový deň z dôvodu získania finančných prostriedkov na zakúpenie florbalových mantinelov. Naši žiaci si mali možnosť vyskúšať základné herné činnosti jednotlivca a porovnať si sily so žiakmi iných materských škôl. Mgr. Dávid Pečeňuk

Florbalový turnaj

Dňa 8.11.2022 naša škola v spolupráci s MČ Ružinov organizovala florbalový turnaj z dôvodu získania finančných prostriedkov na zakúpenie florbalových mantinelov. Turnaja sa mohli zúčastniť žiaci a žiačky základných škôl mestskej časti Ružinov. Žiaľ, naším žiakom sa nepodarilo postúpiť zo skupiny. Mgr. Dávid Pečeňuk.

Pozorovali sme zatmenie Slnka

V utorok 25. októbra 2022 sa Slnko, Mesiac a Zem dostali na jednu priamku a na Zemi sme mohli pozorovať zatmenie Slnka.

Zatmenie bolo viditeľné v Atlantickom oceáne, severnej Afrike, Európe a juhozápadnej Ázii. U nás bolo toto zatmenie viditeľné ako čiastočné – na juhozápade Slovenska zakryl Mesiac 42 percent slnečného disku, na severovýchode takmer 50 percent. Na toto zatmenie Slnka sa pozreli pomocou ochranných pomôck aj naši žiaci.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2022/2023 sa na základe pokynov Ministerstva školstva, vedy a športu sa v ZŠ s MŠ Borodáčova uskutočnilo koncom septembra 2022.

Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je zistiť stav pohybových predpokladov žiakov v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť- nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. 

 

Pasovačka prvákov

V októbri počas imatrikulácie sme slávnostne prijali našich malých prváčikov z 1.A  do cechu školského. Týmto slávnostným aktom sa prváčikovia oficiálne zaradili medzi žiakov Základnej školy s materskou školou Borodáčova v Bratislave. Je to obdobie, kedy sa už  naučili prvé písmenká A, E, U, O, I, M a dokonca i čítať a písať prvé slabiky. Čítať viac

Hodina plná vitamínov

Hodina plná vitamínov je súčasťou zdravých dní v našej triede 4.A.
Žiaci sa zamerali na rozdiely medzi ovocím a zeleninou, aké vitamíny a minerály obsahujú, riešili problém, čo je pre ľudský organizmus zdravšie a nakoniec si na ňom aj pochutili.