All posts by skola

Oznam o školskom stravovaní

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole (ZŠ) a v poslednom ročníku materských škôl (MŠ), tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania rodičia najneskôr do 30.7.2021 prinesú vyplnené podklady, ktoré sú v prílohe na MÚ Bratislava-Ružinov Ing. Navrátilovej

Nové stravovanie

cestne_vyhlasenie 2021

 

 

Tanec v ŠKD

Naše deti v ŠKD milujú pohyb a tanec. Predviedli to pri pani trénerke tanca, ktorá ich učila zžiť sa s hudbou a tancom. Bolo to veľmi milé. Dôkazom toho, že sa to deťom veľmi páčilo bolo aj to, že sa viackrát zúčastnili týchto aktivít.

Naše mesto v našej škole

Dňa 11.6.2021 sa konal projekt Naše mesto v našej škole. Spolu s firemnými dobrovoľníkmi sme revitalizovali školskú predzáhradku. Upravila sa a vyčistila sa, zasadili sa rôzne druhy kvetov a okrasných rastlín. Cieľom bolo okrem estetického hľadiska aj rozšíriť vzdelávanie detí v oblasti botaniky. Deti sa zároveň učia, aký je životný cyklus rastlín a budujú si pozitívny vzťah k rastlinám.  Konečný výsledok stojí za to. Veríme, že takéto prínosné akcie pre našu školu sa budú konať každoročne.

Tréneri na škole

Tréneri na škole – pilotný projekt zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovanie pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl. Cieľom je, aby sa žiaci zoznámili s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách. Žiakom sa hodiny s trénermi veľmi páčia a aktívne sa zapájajú do činností.

Testovanie 9 2021 – zrušené

Vážení rodičia,

overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka (Testovanie 9 2021), známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

Rozhodnutie ministra o zrušení testovania 9

Čerstvé hlavičky s Kauflandom

Vážení rodičia,

čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Zabezpečiť ich pravidelný prísun však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. Preto sa aj naša škola prihlásila do súťaže Čerstvé hlavičky a rozhodli sme sa zabojovať o zdravý balíček ovocia a zeleniny pre všetkých žiakov na celý školský rok 2021/2022. Už 13.5.2021 štartuje hlasovanie na webstránke www.cerstvehlavicky.sk a potrvá až do 23.6.2021. Každý deň môžete vybranej škole odovzdať jeden hlas. 

Prosíme, zahlasujte aj Vy za našu školu a podporte nás tak v súťaži o zdravé ovocie a zeleninu pre všetkých žiakov na celý budúci školský rok spomedzi 258 škôl po celom Slovensku.