All posts by skola

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia! 

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa bude konať 4. 9. 2023. 

Všetky potrebné informácie pre jednotlivé pracoviská nájdete v prílohách: 

Zápisné lístky do školskej jedálne si môžete vyzdvihnúť aj na vrátnici jednotlivých pracovísk v tlačenej podobe od 30. 8. 2023.
 

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia prvákov,

V školskom roku 2023/2024 otvárame tri triedy prvého ročníka.

Triedy 1. A a 1. B sú zaradené na elokované pracovisko Tomášikova 4, trieda 1. C bude na pracovisku ZŠ Borodáčova.

Zaradenie žiakov do tried si môžete pozrieť na hlavnom vstupe do budovy školy na oboch pracoviskách od 24. 8. 2023.

Zoznam školských pomôcok potrebných do 1. ročníka nájdete v prílohe.

Na mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri zápise, Vám boli zaslané prihlasovacie údaje do aplikácie Edupage, ktorá je komunikačným systémom školy so zákonnými zástupcami. Prosíme, aby ste si aktivovali prístup pre získavanie informácií a komunikáciu s učiteľmi a vychovávateľkami ŠKD. Ak ste tieto údaje neobdržali z dôvodu nezadanej alebo chybnej emailovej adresy, kontaktujte školu.

Organizácia slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024 bude zverejnená na stránke školy a prostredníctvom Edupage v týždni od 28. 8. 2023 do 31. 8. 2023.

Zoznam školských pomôcok pre nových prváčikov

 

Informácia o zadelení žiakov do tried

Vážení rodičia, informácia o zadelení žiakov do tried a konkrétneho pracoviska školy (Borodáčova alebo Tomášikova) bude zverejnená na tomto mieste a na vstupe do hlavnej budovy ZŠ v termíne od 23.8 do 25.8.2023.

Ďakujeme za pochopenie

Deň Ukrajiny

V piatok 23.6. 2023 sa na našej škole konala zaujímavá udalosť, ktorá niesla názov Deň Ukrajiny. Preto sa tento deň niesol v duchu rôznych aktivít a tvorivých dielní. Učitelia a žiaci všetkých ročníkov usilovne pracovali na úlohách a počas hodín sa snažili čo najlepšie a najkrajšie tému Ukrajiny spracovať. Žiaci tak mali možnosť spolupracovať so svojimi ukrajinskými spolužiakmi. Práve pomocou týchto aktivít mohli bližšie spoznať aj ich kultúru, zvyky, tradície či históriu krajiny.

Na  podporu začleňovania žiakov z Ukrajiny do slovenskej školy a posilnenie vzájomného kultúrneho a jazykového povedomia žiakov a komunít si naši žiaci pripravili bohatý program.  Z 3.A triedy ukrajinské dievčatko Divna predviedla slovenským žiakom tanček, ktorý sa naučila ešte na Ukrajine. Potom si spolu zaspievali zmes slovenských ľudových piesní. Prváci z 1. A svojim rovesníkom nakreslili modranskú keramiku a zhotovili kvety vo farbách ukrajinskej zástavy. Žiaci z  2.A a 2. B si pozreli rozprávku a odfotili sa pri mape Ukrajiny. O rastlinách, živočíchoch, polohe Ukrajiny si štvrtáci zo 4.A rozprávali na hodine, nakreslili zástavu Ukrajiny. Aj žiaci z 3.B sa bližšie oboznámili s touto nám blízkou krajinou formou prezentácie o Ukrajine. Neskôr o nových informáciách, ktoré sa dozvedeli, diskutovali medzi sebou.

Žiaci v 5. A kreslili rôzne obrázky a vymodelovali ukrajinskú vlajku z plastelíny. V 5.B sa všetky dievčatá obliekli do žltej farby a chlapci do modrej. Takto ustrojení, vo farbách ukrajinskej vlajky, si na pamiatku spravili spoločnú fotku. Počas dvoch vyučovacích hodín vytvorili veľký plagát, ktorý pozostáva zo šiestich osobitných plagátov. Hovorí o priateľstve medzi Ukrajinou a Slovenskom.

Žiaci 6.B slovenskej národnosti sa oboznámili s mnohými ukrajinskými spisovateľmi, umelcami a osobnosťami. A naopak, žiaci ukrajinskej národnosti sa oboznámili so slovenskou kultúrou. Každý žiak slovenskej národnosti nakreslil ukrajinskú vlajku a ukrajinský žiak slovenskú vlajku. Žiaci mali možnosť ochutnať najznámejšie ukrajinské cukríky, ktoré priniesli deti z ukrajinských rodín. So žiakmi v 6.A sme sa vrátili do histórie, do doby, keď  ľudia  nosili kroje. Žiaci mali možnosť vidieť, aký je rozdiel medzi ľudovými krojmi a motívmi, ktoré sa síce veľmi podobajú, ale každá z krajín používala iné farby, vzor či materiál. Keďže tu máme aj dvoch žiakov priamo z Ukrajiny, v závere sme  sa rozprávali o tradíciach, ktoré sme potom porovnávali.

V 7. A sa žiaci zahrali na prekladateľov a grafikov, pretože nakreslili na tabuľu veľkú mapu Ukrajiny a ukrajinskú hymnu preložili do nášho jazyka. Zadnú časť triedy zdobí ukrajinská nástenka, na ktorú si do budúcna budú môcť žiaci zavesiť svoje unikáty.

Žiaci z 8. a 9. ročníka vyhotovili rôzne výrobky z papiera, pričom hodiny prebehli skôr v náučno-poznávacom štýle: pozerali rôzne dokumenty, počúvali hudbu a v neposlednom rade spoznávali zvyky a tradície typické pre Ukrajinu.

 

Plavecký kurz očami detí

Elokované pracovisko Tomášikova bola na plaveckom kurze od 26.5-1.6.2023 na plavárni Slovnaft a Pasienky. Všetci sme si to veľmi užili. Veď posúďte :

Žiaci napísali:

Na plávaní bolo veľmi dobre. Mali sme tam 4 skupiny( delfíny, rybičky, kačičky a krokodíly). Na konci plávanie sme mohli skákať do vody. Tréneri boli veľmi milí. Mojej kamoške sa tam tiež veľmi páčilo a kamarát bol veľmi spokojný. Bola to proste bomba. Na tento zážitok nikdy nezabudnem.
Adelka

Na plávaní som si to naozaj užil. Myslím si, že si to každý užil. Mali sme super trénerov. Naša trénerka sa volala Petra. Bola veľmi milá a dobrá. Dávala nám zábavné cvičenia, ktoré nás veľa naučili. Mrzí ma, že to nebolo dlhšie. Aj keď chápem, že plávanie nemôže byť také dlhé. Veľmi veľa som sa naučil.

Lukáš

Voda miluje chémiu

Takto pracovali naši malí chemickí výskumníci a vedci z 2.A a 2.B na pokusoch v 1. Detskom laboratóriu Kids‘ Lab Hókus-Pókus . Pani lektorky mali pre naše deti pripravený 90-minútový workshop s programom “Voda miluje chémiu”, ktorý obsahoval dva laboratórne experimenty – zadržiavanie vody a výskum vody. Vďaka týmto pokusom sa deti naučili, že javy z ich každodenného života sú založené na chémii, ktorá je nielen vzrušujúca, ale aj užitočná.
Exkurzia s interaktívnym obsahom sa uskutočnila v SOŠCH Vlčie Hrdlo, kde sídli firma BASF.

 

Ovocná prednáška

Triedy 1.A, 2.A, 2.B a 3.A využili ponuku prednášky na školách zameranej na dôležitosť ovocia v našom jedálničku. V rozhovore s lektorkou sa žiaci aktívne zapájali a spoločne sa rozprávali o témach: Pestovanie ovocia v sadoch a záhradách, Starostlivosť ovocinárov o ovocie v sadoch – zavlažovanie, ochrana pred mrazom, škodcami. Opeľovanie kvietku (včielky, osy, čmeliaky) a pod. Súčasťou prednášky bolo aj krátke video o ceste jabĺčka zo sadu až k nám na stôl. Prednášku sme ukončili ochutnávkou ovocia.

Odhlasovanie obedov na posledný školský týždeň

Odhlasovanie zo stravy na posledný školský týždeň – od 26.6.2023 – 30.6.2023  je možné len do 23.6.2023 do 8:00(súvisí to s objednávkami tovaru).

O vrátenie preplatku požiadajte mailom na jedalen @borodacova.sk

(prosím uviesť č. účtu v tvare IBAN, meno dieťaťa a triedu, inak Vám nebudú preplatky vrátené ).

Ďakujeme.

Angličtina na ZŠ s MŠ Borodáčova – Start Right zápis na školský rok 2023/2024

Základná škola v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka budúcim prvákom poobedné vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti. Výučba bude prebiehať v priestoroch ZŠ v rámci školského klubu. Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov. International House Bratislava je medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005. Je v sieti škôl MŠ SR a je partnerom školy.
Rodičia môžu zapísať svoje deti už teraz vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.
Výhody angličtiny START RIGHT:
 – výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe v rámci školského klubu, 2x 45 min týždenne
 – kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
– učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press, učebnica a cvičebnica je v cene
– cena za 1 semester je 225 EUR, (vyučujeme v dvoch semestroch od 25.9.2023– 4.2.2024 a 5.2.2024– 14.6.2024)
– príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku

International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14
tel.: +421 2 5296 2674
+421 2 5296 2675
email: info@ihbratislava.sk
www.ihbratislava.sk

Turisticko – ekologická exkurzia Zochova chata/Malé Karpaty

Dňa 24.5. 2023 sa triedy 1.B a 2.C s pani učiteľkami – Hitková, Kissová a Zimovčáková – zúčastnili zaujímavého tusticko-ekologického pochodu do Malých Karpát. Bol s nami sprievodca, ktorý deti vedel pútavým spôsobom zaujať a nadchnúť pre ochranu prírody, správanie sa v nej a čo všetko robiť, aby naša planéta bola čo najkrajšia. Deti videli nachytané rybičky, slimáky, boli poučení, prečo sú dažďovky užitočné a ako treba bezpečne zakladať oheň. Na turistickom chodníku sme si prečítali a zopakovali veľa zaujímavostí o zvieratách a vtákoch. Vrcholom bolo pripevnenie novej búdky na strom – vyhovovil ju náš sprievodca – na ktorý sa vyšplhal a ukázal nám ako sa to správne robí.
Úplne nakoniec sme si medzi sebou zasúťažili, odniesli veľa poznatkov o prírode a všetci účastníci tejto zaujímavej akcie dostali BOBRÍ DIPLOM s vlastným menom.