Naše aktivity

Návšteva mestskej knižnice

Dňa 12.10. 2018 naši žiaci v zložení 5.A, 6.A a 7.A navštívili mestskú knižnicu pre deti a mládež na Kapucínskej ulici.

Dozvedeli sme sa mnoho o fungovaní knižnice, jej fonde, histórii, ale i o tom, ako sa neustále sťahovali.

Žiaci sa ďalej dozvedeli, že knižnica sa neustále obohacuje o nové tituly kníh a časopisov, ponúka tiež rozličné služby, a najnovšie sa vybavila aj hudobným štúdiom – žiaci si tak napríklad vyskúšali hru na klavíri či gitare.

A keďže nám prialo počasie, exkurziu sme zakončili prechádzkou popri krásnom modrom Dunaji.

Návšteva Banskej Bystrice

Dňa 11.10.2018 sa žiaci druhého stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili exkurzie do Uhrovca a Banskej Bystrice.

V Uhrovci sme navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka a pozreli si krátke filmy o týchto osobnostiach.

Hlavným bodom programu bola návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde sme si prezreli celú expozíciu spolu s odborným výkladom a taktiež sme si prezreli aj lietadlo Lisunov Li-2 a vonkajšiu expozíciu ťažkej vojenskej techniky.

MDD v ŠKD

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta 1. juna. Na našej škole v ŠKD sme sa rozhodli svojim žiakom spríjemniť im ich sviatok športovými aktivitami na školskom dvore. Deti sa po skvelej zábave a súťažiach občerstvili sladkosťami.

2.A trieda –sme dobrý kolektív

V mesiaci máj pani triedna učiteľka pozvala do 2.A triedy pani Táničku- školskú psychologičku aj s pani psychologičkou z Centra pedagogicko- psychologickej prevencie. Žiaci si užili dve vyučovacie hodiny plné hier, tvorivej činnosti a rozhovorov. Cieľom stretnutia bolo upevňovanie vzájomných vzťahov v triede, vzájomná spolupráca a spoznávanie sa.