Návšteva a prehliadka Národnej rady SR

Priestory NR SR navštívili žiaci 3.A a 3.B z elokovaného pracoviska na Tomášikovej. Pozreli si miesta, kde sa rozhoduje o najdôležitejších otázkach každodenného života. V sprievode vyškolenej pracovníčky si pozreli priestory parlamentu a z balkóna rokovacej sály sledovali plenárne zasadnutie. Stretli a porozprávali sa s poslancom NR SR pánom Pčolinským. Diskutovali o činnosti parlamentu, práci poslancov alebo o aktuálnom dianí na schôdzi.