Návšteva škôlkarov na Tomášikovej

Elokované pracovisko našej ZŠ na Tomášikovej ulici navštívili deti z MŠ Bancíková a MŠ Nevädzová. Títo škôlkari si tak vyskúšali, aké je to byť veľkým školákom.