Naše aktivity

Deň vody

Deti vodu milujú vo všetkých formách. Majú iskričky v očiach, keď skáču do kaluží, hádžu do nej kamienky, hrajú sa so snehom, ľadom, kúpu sa a ponárajú vo vani… Dospelí berú vodu ako úplnú samozrejmosť. Otočíme kohútikom a tečie. Je základným predpokladom akéhokoľvek života na Zemi. Dôležitosť vody pre náš život, jej význam sme si s deťmi porozprávali na netradičnej vyučovacej hodine. Deti v skupinách vytvárali projekty na tému DEŇ VODY.

Jarná škola

Náš tretí deň v jarnej škole sme začali vypracovaním pracovných listov na zopakovanie učiva. Počas ďalšej hodiny sme sa rozprávali a vytvárali projekty o zdravom životnom štýle, ako by sme sa mali stravovať a tiež sme si pripomenuli aký je šport dôležitý. Ďalšou aktivitou bol písmenkový hlavolam a na záver sme si zašportovali a zahrali loptové hry.
Dúfame, že sa čoskoro stretneme a budeme môcť v zdraví realizovať aktivity z ktorých máme poučenie, radosť a zábavu.

Poďakovanie za pomoc

ĎAKUJEME

všetkým rodičom, zamestnancom a bývalým žiakom, ktorí pomáhali pri celoplošnom skríningovom testovaní na COVID – 19.

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.
riaditeľ školy

Deň zdravej výživy ŠKD

Den 15. 10.2020 patril Dňu zdravia, kedy sa v školskej družine na túto temu zapojili aj deti z 2.ročníka. Priniesli si ovocie a zeleninu, porozprávali sme si, čo je zdravá výživa a prečo je dôležité sa zdravo stravovať. Deti mali ochutnávku ovocia a zeleniny a potom maľovali ovocno-zeleninový kôš.

ZRPŠ – ZRUŠENÉ

Vážení rodičia,

v súvislosti s posledným rozhodnutím RÚVZ a množiacimi sa prípadmi nákazy COVID – 19 plánované triedne aktívy v dňoch 7. 9. a 8. 9. 2020 riaditeľ školy ruší. V blízkej dobe Vás bude triedny učiteľ informovať o triednych aktívoch, ktoré prebehnú on line formou.

Ďakujeme za porozumenie. Robíme to pre zdravie Vašich detí, Vás aj pedagógov.

LVVK 2020

V termíne od 2.2. – 7.2.2020 sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Bachledova dolina nám svojím krásnym prostredím učarila, a tak i tento školský rok sa stala miestom lyžiarskeho kurzu. Cieľom bolo naučiť žiakov zvládnuť nielen základné lyžiarske pohybové zručnosti, ale aj dať možnosť mnohým žiakom zdokonaliť sa v tomto športovom odvetví. Vytýčený cieľ splnili všetci žiaci. Spoločne sa tešíme na LVVK na budúci rok. Fotografie a video si môžete pozrieť nižšie.

 

 

 

Žiaci 4.A navštívili miestnu knižnicu na Bachovej ulici.

Témou stretnutia boli fašiangy ako symbol veselosti, zábavy, hodovania…

Žiaci si spoločne s pani knihovníčkou priblížili toto obdobie v kalendárnom roku, ktoré je každoročne od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Porozprávali sa o zvykoch ako sú zábavy, zabíjačky, sprievody v maskách, fašiangových jedlách ako šišky, fánky. Menej známe bolo pre žiakov pochovávanie basy.

Imatrikulácia prvákov

Dňa 19.12.2019 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia našich prvákov.  Po slávnostnom prechode ,,prváckou bránou“ ich privítala kráľovná a kráľ. Vysvetlili im , aká skúška ich dnes čaká. Ako každý rok aj tento, privítali žiaci druhého stupňa tých najmladších na našej škole. Pripravili si pre nich zaujímavé úlohy, ktoré prváci hravo zvládli.

Všetci preukázali, že sú pripravení stať sa žiakmi školy, čo preukázali aj svojimi schopnosťami a vedomosťami.