Naše aktivity

Škola v prírode 2022

Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili v termíne 30.5 – 3.6.2022 školy v prírode – Radava. Užívali si prírodu a skvelú domácu stravu penziónu Lagáň. Doobeda sa venovali učeniu a popoludní počas celého týždňa sa deťom venovali nielen panie učiteľky, ale aj mladí animátori. Tí sa im postarali o zábavný program, kde hlavnou úlohou bolo nájsť stratené mestečko La Vida. Počas dňa detí im pripravili vodný deň, kde mali zaujímavé aktivity a tiež možnosť kúpať sa v bazéne. Ďalší deň bol v znamení výletu do Arboréta Mlyňany. Náš posledný deň predstavoval vyhodnotenie a fantastickú diskotéku. Štvrtákom sa pobyt páčil a všetkým zamestnancom a animátorom ďakujú za starostlivosť.

Naši žiaci sa stali lokálnymi víťazmi súťaže Project Competition

V marci sa žiaci siedmeho ročníka, Nella Maliariková, Katka Danková, Miška Hajková, Nina Willems,Heorhii Andriichuk, Matej Holocsy, Samuel Môťovský, Sylva Křenková, Mária a Anna Bulkové zapojili do súťaže Project Competition. Zadanú úlohu sa im podarilo splniť na 200%. Vo svojich projektoch priniesli naozaj zaujímavé riešenia, ktoré by mohli pomôcť nášmu životnému prostrediu alebo by mohli pomôcť zlepšiť naše zdravie. A ich snaha priniesla aj vytúžené ovocie. Naši žiaci sa stali lokálnymi víťazmi súťaže na Slovensku.

 

Enviromentálna výchova v ŠKD

V dnešnom svete je pozitívny vzťah k životnému prostrediu veľmi dôležitý, pretože častokrát čelíme nevhodnému správaniu jednotlivcov ako aj nevhodnej činnosti človeka  na prírodu a na svoj vlastný priestor v ktorom žijeme. V ŠKD sa snažíme žiakov viesť k ochrane prostredia, v ktorom žijeme. Pomocou rôznych edukačných aktivít žiakov učíme, ako majú zlepšovať a starať sa o svoje okolie. 

Kurz korčuľovania pre žiakov I. stupňa

Vo marci 2022 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili výcviku korčuľovania na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu. Cieľom tohto výcviku bolo získanie a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností, prekonanie obáv z ľadu a nácvik korčuliarskej techniky.

Úspešne sme zvládli začiatok kurzu hneď 1.deň. Inštruktori nás rozdelili do 5 družstiev podľa výkonu. Postupne sme sa učili rovnováhu a chôdzu na ľade, korčuľovanie vpred a vzad, odraz a zabrzdiť. Čakali nás ešte ďalšie dni plné zábavy – naučiť sa zvládnuť oblúčiky, jazdu na jednej nohe a dokázať zmeniť smer. Tréneri boli super. Nikdy nechýbali ani hry na ľade.

Aj keď nás boleli nohy, zdravo sme boli unavení, vždy sme sa šťastne vracali späť do školy.

Posledný deň sme pozvali našich rodičov na otvorenú hodinu z korčuľovania!

Tešíme sa na kurz korčuľovania opäť budúci rok!

Naše pani učiteľky nás pochválili za športové správanie!

Deň Zeme v ŠKD

V piatok 22.4.2022 naša škola oslávila Deň Zeme viacerými aktivitami. Deti si pozreli náučné video – Deň Zeme, riešili v oddeleniach pracovné listy s danou tematikou, maľovali na asfalt, zbierali a triedili odpad. V oddeleniach sme sa dohodli, že nie len 22. apríla, ale počas celého roka budeme chrániť a čistiť naše okolie, aby sme sa tu cítili dobre.

Divadlo OSKAR

Dňa 5.5.2022 sme na našej škole (elokovane pracovisko Tomášikova) privítali divadlo OSKAR.
Zahrali nám divadelné predstavenie s pútavým príbehom o Škaredom káčatku, v ktorom sme sa stretli s mnohými zvieracími postavami zobrazujúcimi rozličné ľudské vlastnosti. Prostredníctvom veršovaných dialógov a pesničiek nás pobavili ale aj poučili. Veľmi sa nám divadielko páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.

Predchádzajme šikanovaniu žiakov

V triedach prebiehali hodiny zamerané na prevenciu šikany pod vedením našich školských psychologičiek. Jednotlivé hodiny boli realizované prostredníctvom prednášok, diskusií, hier a ďalších skupinových aktivít. Žiakom sa tieto hodiny páčili, aktívne sa zapájali do všetkých činností a zhodnotili ich ako veľmi užitočné.

Vzdelávací koncert v ŠKD

Máj sme v našej škole privítali v rámci ŠKD koncertom zoskupenia Ramivana. Deti spoznali a vypočuli si veľa nových veľmi zaujímavých hudobných nástrojov z rôznych kútov sveta. Najviac sa všetkým páčilo, že si mohli na nástroje aj zahrať

a pocítiť liečivé frekvencie zvuku priamo na tele.