Naše aktivity

Zážitky, zábava a vzdelávanie na exkurzii v Leviciach

Vďaka centru Atlantis Levice a múzeu v Leviciach, sme spoločne tretiaci a štvrtáci prežili jedinečný deň plný zážitkov a zábavy pod jednou strechou. Najprv si deti v Atlantise vyskúšali interaktívne programy od výmyslu sveta. Okrem zážitkov a užitočných informácií si naši žiaci vyskúšali fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch. Aby zábava nemala konca bol pre nás návštevníkov pripravený jedinečný 9D simulátor, ale aj bublinový raj, ktorý sme si veľmi užili, rôzne logické skladačky, žeriav a mnoho ďalšieho. Deti si nakúpili aj zábavné suveníry. Vďaka stálej expozícii Tekovského múzea v Leviciach sme si za sprievodu milého lektora prezreli archeológiu, históriu lekárnictva, Levického hradu a spoločenského života, ľudový odev, cechy a remeslá v tejto oblasti. Nechýbalo ani časté fotenie. Nakoniec sme sa šťastne vrátili domov.

Deň Zeme

Deň Zeme sa tradične spája s pomocou životnému prostrediu. Aj na našej škole sme si tento deň (21.4.2023) pripomenuli zaujímavými aktivitami. Nielen že to bolo pre deti poučné, ale aj zábavnou formou sme si pripomenuli, aká je pre nás všetkých dôležitá a jedinečná naša Zem, a preto si ju musíme chrániť.

Návšteva Nitry

Žiaci tried 5.B, 6.A a 7.A dňa 22.3.2023 navštívili v rámci dejepisno-slovenčinárskej exkurzie Nitru. Zážitkom pre mnohých žiakov bola už samotná jazda poschodovým autobusom spoločnosti Blaguss. Počas komentovanej prehliadky mesta v spolupráci s organizáciou Nguide hľadali starodávny poklad. Videli Nitriansky hrad, Katedrálu sv. Emeráma, Diecézne múzeum, sochu Pribinu a Corgoňa a iné pamätihodnosti Nitry. Každý úspešný hľadač bol odmenený sladkou odmenou. Záver dňa patril občerstveniu v OC Mlyny. Touto cestou ďakujeme p.Hegedušovej zo spoločnosti Nguide za prehliadku s výkladom a sladkou odmenou a spoločnosti Blaguss Slovakia za posyktnutie autobusu a bezpečnú jazdu.

Chemická show

Chemická show u nás na Borodáčke sa uskutočnila dňa 14.04.2023.

Program bol zameraný pre malých aj veľkých žiakov. Chemická show nám predviedla množstvo zaujímavých efektov, reakcií a taktiež samozrejme aj recepty na výrobu zábavných hračiek. Celé predstavenie žiakov ohúrilo a veľmi sa im to páčilo. 

Návšteva 1.A v knižnici

Žiaci z 1.A sa vybrali do knižnice, kde ich pani knihovníčka pasovala za čitateľov knižnice. Prváci sa naučili orientovať v poličkách s knihami, porozprávali sa, ako majú s knihami zaobchádzať, aby im dlho prinášali radosť a nové informácie, či príbehy. Všetci žiaci si vybrali a požičali knihu, aby sa mohli doma pustiť do čítania ich prvej knihy.

Dajme odpadu nový život

Eko téma je v súčasnosti jednou z najaktuálnejších tém. Preto sme ani na chvíľu neváhali, keď nás oslovili s možnosťou zapojiť sa do súťaže s názvom Odpad je poklad. Zadanie tejto súťaže znelo, premeniť nepotrebný odpad na niečo zaujímavé a dať mu nový „život“. Spoločnou úlohou bolo vytvoriť nielen produkt z použitých materiálov, ale aj motivovať našich žiakov k správnemu nakladaniu s odpadom a inšpirovať druhých, ako sa dá kreatívne odpad využiť a dať mu tak druhú šancu. Na zhotovenie výrobkov sa použili kartóny, funkčné krabice z jedla a nápojov, rolky z toaletného papiera, noviny, časopisy, plastové fľaše a pod. Počas týždňa si triedni učitelia spolu so svojimi žiakmi premysleli, čo budú tvoriť a v piatok, počas troch vyučovacích hodín, mohli svoje nápady aj zrealizovať. Kreativite sa medze nekladú a každá trieda tému spracovala po svojom:

            Žiaci prvého stupňa zhotovili pomocou kartónov zaujímavé výrobky a modely väčších rozmerov. Žiaci z 3. C vytvorili model Bratislavy, kde môžeme vidieť Bratislavský hrad, reštauráciu UFO alebo rieku Dunaj, nad ktorou prechádza diaľnica. Triedy 2. C, 4.B, 4.C vyrobili rôzne interiérové doplnky, stolové hry, ale aj automobil so šoférom. U žiakov z 5.A môžeme vidieť nielen model letiska a futbalového štadiónu, ale aj rôzne postavičky z plastových fliaš a dekorácie do interiéru. Vtáčie búdky z obalov od mlieka, zvieratká z toaletných roliek či krabičky s povzbudivým slovkom vyrobila 5.B.Žiaci 6.A sa vcítili do rolí interiérových dizajnérov a z kartónu, toaletných roliek a papiera vytvorili interiér hračkárskeho domčeka pre bábiky. Športovo založená trieda 6. B zhotovila spoločenské hry a basketbalový kôš z kartónu od pizze. Žiaci zo 7. A pomocou kartónov vyrobili automobil Ferrari. Študenti z 8. a 9. ročníka sa spojili. Kým jedna polovica pracovala na stavbe domčeka, druhá polovica triedy sa pustila do výroby ozdobných a dekoračných predmetov.  

Žiaci všetkých ročníkov pracovali usilovne s veľkým pracovným nasadením a odhodlaním vytvoriť z odpadového materiálu niečo nové, pekné, zmysluplné, zábavné či kreatívne. V rámci tejto súťaže sme mali možnosť zistiť, že nemusí vždy všetko skončiť v smetnom koši, pretože väčšina materiálov nám ponúka širokú škálu možností na ich ďalšie využitie. Môžeme skonštatovať, že zadanie „Dajme odpadu nový život“ sa nám podarilo splniť.

 

LVVK 2023

Z dôvodu covid-19 sa naša škola už 3 roky po sebe nezúčastnila lyžiarskeho kurzu. Preto bol pre nás tento lyžiarsky kurz výnimočný. Nadviazali sme partnerskú spoluprácu so ZŠ a MŠ kardinála Rudnaya v Považanoch. Celkovo sa zúčastnilo 16 žiakov 7. až 9. ročníka, 2 inštruktori, 1 pedagogický dozor a zdravotníčka 

Prudké oteplenie pred lyžiarskym kurzom veštilo skôr jarné počasie, a tak sme dúfali, že snehová nádielka vydrží aspoň do konca nášho pobytu. Počasie nás veľmi prekvapilo, nakoľko nám každý deň svietilo slnko a snehové podmienky boli vynikajúce vo výške cca 60 cm súvislej snehovej pokrývky.  

Z Bratislavy sme vyrazili v nedeľu 5.3.2023 o 08:00 hod. a cestou vyzdvihli zvyšok autobusu v Považanoch. Príchod na chatu Erika v Bachledovej doline bol o 13:30 hod. kde sme mali zabezpečené ubytovanie. Majiteľ a celý personál chaty boli milí a ústretoví a na chate sme sa cítili veľmi dobre. Po rozdelení žiakov do izieb, vybalení a večeri sme mali večerný rozkaz s oboznámením sa bieleho kódexu a s pravidlami správania sa na lyžiarskom kurze. 

Ráno sme žiakov rozdelili do štyroch družstiev lyžiarov – začiatočníkov, lyžiarov – stredne pokročilých, lyžiarov pokročilých, lyžiarov pokročilých. Pre niektorých začiatočníkov boli začiatky ťažké a nedostatky v kondícii sa ukázali ako kľúčové pre nácvik základných lyžiarskych techník. Žiaci lyžovali dva krát do dňa a na tretí deň žiaci mali povinný oddych, kde sme využili prechádzku na chodník korunami stromov.  Večere boli venované prednáškam o nácviku lyžiarskych techník a stavbe lyží. K dispozícii bola spoločenská miestnosť s pingpongovým stolom, televízorom a možnosťou občerstvenia v bufete. Všetky možnosti žiaci vo veľkej miere využívali. 

Každý deň žiaci – hlavne začiatočníci robili menšie pokroky a tak všetci úspešne zvládli lyžiarsky svah. Našťastie sa všetky pády zaobišli bez úrazov. Kurz ubiehal rýchlo a posledný deň 10.3.2023 sme lyžovali do 11:00 hod. Po zbalení a obede sme sa rozlúčili s personálom chaty a s nádejou, že sme zbalili všetko, sme sa vybrali na cestu domov. Do Bratislavy sme dorazili o 18.30 hod. 

Chcem sa poďakovať celému personálu chaty za vytvorenie príjemného a pohostinného prostredia pre náš pobyt, inštruktorom, pedagogickému dozoru a zdravotníčke za ich obetavú prácu a všetkým žiakom za to, že sme to celé zvládli. Už teraz sa tešíme na budúci lyžiarsky kurz. 

Karneval v ŠKD

Dňa 17.2 2023 sa v ŠKD  uskutočnil karneval. Žiaci sa prezliekli za pútavé karnevalové masky a tak si mohli zasúťažiť  o najkrajšiu masku oddelenia. Žiaci okrem zábavy mali možnosť  sa zapojiť do pestrej tomboly, v ktorej mohli vyhrať zaujímavé ceny. Detskú radosť bolo počuť až navôkol. 

Návšteva a prehliadka Národnej rady SR

Priestory NR SR navštívili žiaci 3.A a 3.B z elokovaného pracoviska na Tomášikovej. Pozreli si miesta, kde sa rozhoduje o najdôležitejších otázkach každodenného života. V sprievode vyškolenej pracovníčky si pozreli priestory parlamentu a z balkóna rokovacej sály sledovali plenárne zasadnutie. Stretli a porozprávali sa s poslancom NR SR pánom Pčolinským. Diskutovali o činnosti parlamentu, práci poslancov alebo o aktuálnom dianí na schôdzi.