Naše aktivity

Súťažili sme v jazykoch s WocaBee

Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebehla pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťažilo sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

Žiaci sa v aplikácii učili novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. V súťaži sa hodnotila usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.
Čím viac žiaci precvičovali, tým viac bodov (za správne odpovede) získali a viac sa aj naučili. Každá trieda súťažila ako tím, takže v jazykoch sa zlepšili skutočne všetci žiaci.

Žiaci súťažili v okresnom kole šampionátu, v ktorom mohli získať zaujímavé ceny pre seba aj pre našu školu. V okresnom kole sa umiestnila najlepšie trieda 4.A na 5.mieste a trieda 8.A na 6.mieste. Všetky informácie o súťaži, ako aj jej výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

Tou najdôležitejšou výhrou však je zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky! 

Šarkaniáda

Tak ako každý rok, aj tento sme mali znova Šarkaniádu. Deti sa tešili ma vypustenie šarkanov až do oblakov. Každý si doniesol svojho vlastného šarkana. Slniečko nám svietilo a pofukoval jemný vetrík. Mali sme krásne pestrofarebné divadlo na jesennej oblohe.

Enviromentálne aktivity na Tomášikovej

Premietaním obrázkov a čítaním príbehu o medveďovi, ktorý sa po zimnom spánku prebudí v úplne zmenenom lesnom prostredí . Žiaci 3.A sa po prečítanom príbehu zamýšľali nad významom lesa pre ľudí aj zvieratká.

Druhou aktivitou bol príbeh o žabkách, ktoré sú nútené opustiť svoj domov, pretože už niekoľko mesiacov nepršalo a ich rybník vysychá. Porozprávali sme sa o téme príbehu v súvislosti so súčasnými klimatickými zmenami, o ľuďoch, ktorí sú nimi najviac ohrození, o príčinách, ktoré nútia ľudí opúšťať svoje domovy. Počas inscenovania príbehu sa žiaci pokúsili spoločne hľadať riešenia a uvažovať nad zmenou nášho vlastného správania, ktorým by sme mohli prispieť k udržateľnému životnému prostrediu.

Jesenná vychádzka 3.A

Jeseň patrí medzi zaujímavé ročné obdobia. Príroda zmení svoje farby do pestrých odtieňov. Jeseň ponúka príležitosť rozšíriť si vedomosti a využiť zmeny v prírode na mnohé zaujímavé aktivity. Žiaci z 3.A si na vychádzke nazbierali rôznofarebné listy rôznych tvarov, ktoré potom zakomponovali do svojho obrázka.

Výlet Abeland

Dňa 16.6.2022 sme sa vybrali my 2.A,2.B a 3.A aj s našimi pani učiteľkami na výlet do Abeland. Je to jedno krásne miesto obklopené prírodou. Počas pobytu v Abelande sme na vlastnej koži vyskúšali jazdu na koni, starostlivosť a kŕmenie domácich zvierat, streľbu z luku a pečenie vlastnoručne vyrobeného chlebíka. Tento jedinečný deň bol plný zážitkov a zábavy.

Škola v prírode 2022

Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili v termíne 30.5 – 3.6.2022 školy v prírode – Radava. Užívali si prírodu a skvelú domácu stravu penziónu Lagáň. Doobeda sa venovali učeniu a popoludní počas celého týždňa sa deťom venovali nielen panie učiteľky, ale aj mladí animátori. Tí sa im postarali o zábavný program, kde hlavnou úlohou bolo nájsť stratené mestečko La Vida. Počas dňa detí im pripravili vodný deň, kde mali zaujímavé aktivity a tiež možnosť kúpať sa v bazéne. Ďalší deň bol v znamení výletu do Arboréta Mlyňany. Náš posledný deň predstavoval vyhodnotenie a fantastickú diskotéku. Štvrtákom sa pobyt páčil a všetkým zamestnancom a animátorom ďakujú za starostlivosť.