Angličtina metódou CLIL na výtvarnej

Žiaci 2.A triedy už v minulom školskom roku mali rozšírené vyučovanie anglického jazyka formou CLIL na vyučovacích hodinách z telesnej, výtvarnej a hudobnej výchovy. V tomto zameraní sa pokračuje aj v  školskom roku 2017/2018.

Dňa 18.9.2017 mali žiaci prvé vyučovacie hodiny s lektorom Nickom. Vyučovanie výtvarnej výchovy bolo veľmi zaujímavé a pestré. Lektor dokázal rýchlo žiakov zaujať pre prácu. Vyučovacia hodina bola pútavá, so žiakmi lektor komunikoval v anglickom jazyku. Žiaci pohotovo reagovali na jeho usmernenia. Po prvých dvoch vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy boli žiaci veľmi spokojní  a tešia sa na ďalšie vyučovacie hodiny s Nickom.