Bezpečne na internete

Žiaci 3.A mali na návšteve pani psychologičku z Centra pedagogicko- psychologickej poradne.Spoločne besedovali na tému Bezpečne na internete. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti, ale tiež dôležité informácie o tom, aby si dávali pozor na to, aké údaje o sebe zverejnia na internete a zvážili, komu prezradia svoj email, telefónne číslo alebo adresu. Nenásilnou formou sa porozprávali o tom, čo by robili, ak by sa im na internete niekto vysmieval, či útočil.