Dali sme si čas v RTVS

V marci 2017 sa žiaci 5.A triedy zúčastnili natáčania zábavno – vedomostnej relácie Daj si čas v RTVS.

Za podporu v hľadisku ďakujeme aj žiakom 6.A a 8.A triedy a ich triednym učiteľom.