Deň Zeme v ŠKD

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

K tomuto medzinárodnému dňu sme sa pridali aj my – žiaci v ŠKD na ZŠ Borodáčovej. Uskutočnili sme niekoľko aktivít, ktoré sa týkali ochrany životného prostredia. Lásku k Zemi sme si pripomínali aj kreslením jej podoby a rozprávaním sa o nej.