Environmentálny projekt Rytmus života

Pani Sadíleková navštívila v mesiaci september žiakov 2.A triedy. Formou rozprávky od J. Uličianskeho Štyria škriatkovia a víla predniesla deťom zaujímavou formou rytmus striedania štyroch ročných období. Úlohou žiakov bolo dorozprávať začatý príbeh. V druhej časti projektu pani Sadíleková spolu so žiakmi tvorila Strom ročných období. Druhákom sa vyučovanie veľmi páčilo.