Exkurzia na Sandberg

Dňa 10.5. 2024 žiaci 3.B triedy spolu s triednou učiteľkou Dášou Hitkovou mali veľmi zaujímavý piatok.

Vybrali sa na významnú paleontologickú lokalitu, nachádzajúcu sa na území mestskej časti Devínska Nová Ves. Lokalita bola objavená pri ťažbe piesku pred mnohými rokmi. Sandberg tvoria horninové zvyšky treťohorného mora, ktoré sa rozprestieralo vo Viedenskej panve.

Práve to more bolo pre žiakov veľkým objavom a hľadali a skúmali jeho pozostatky, pozorovali faunu a flóru, ktorá je v tejto lokalite jedinečná.

Všetci odchádzali plní zážitkov a nových poznatkov.