Lampiónový sprievod

Dňa 11.11. 2016 sme si užívali nádheru svetielok v tme. V novembrovom čase a tohto roku presne na Martina, sme sa spolu s rodičmi, učiteľmi, ale i veľkými spolužiakmi vydali s lampiónmi v ruke okolo našej školy. Na lampiónový sprievod, ktorý veríme, že sa stane na našej škole tradíciou, sme sa pripravili už vopred. Staršie deti v ŠKD si lampióny vyrábali sami a všetci sme sa tešili na to, čo nás čaká. Zaujímavosťou pre nás bolo, keď sme zo školského rozhlasu počúvali  vznik tejto tradície a jej postupnú zmenu. Počasie nám vyšlo a svetielka vykúzlili nádherné úsmevy na tvárach – predovšetkým tých najmenších.