Návšteva Technického múzea vo Viedni

Dňa 11.12 navštívili žiaci 6-9 ročníka Viedeň. Cieľom návštevy našich žiakov bolo Technické múzeum na známej ulici Mariahilfer Strasse. Žiaci si celé múzeum prešli a aj si mohli na rôznych interaktívnych predmetoch odskúšať a overiť svoje vedomosti z fyziky, chémie či techniky.

Veľkou atrakciou bola šmykľavka s umiestnenými senzormi rýchlosti, funkčná kabína lokomotívy, parný stroj, alebo rôzne modely družíc, lietadiel, áut a robotov. Počas návštevy si žiaci novozískané poznatky zapisovali do vopred pripravených pracovných listov.

Po návšteve múzea nám trocha vyhladlo, a tak sme na záver našej návštevy zavítali aj na známe vianočné trhy pred radnicou.