Návšteva v ESETe

Dňa 5.3.2019 sa žiaci 5.triedy vybrali na veľmi nezvyčajnú hodinu informatiky. Vďaka ochote p. Janky Rafajovej z firmy ESET im bolo umožnené na chvíľu nahliadnuť do priestorov svetovej centrály tejto počítačovej firmy, ktorá je poprednou svetovou firmou v oblasti počítačovej bezpečnosti v budove Aupark Tower. Po krátkom predstavení firmy a obdržaní malých darčekov od ESETu nasledovala samotná prehliadka. Najzaujímavejším bodom programu bola návšteva riadiacej miestnosti označovanej aj ako ,,Houston“ pre svoju podobnosť s riadiacim centrom v NASA. Tu sa však nevypúšťajú rakety a družice, ale programátori analyzujú v reálnom čase rôzne vírusy a iné počítačové hrozby na svete. Žiaci sa aj dozvedeli čo to ten vírus je, ako vzniká, ako sa správa a čo všetko dokáže v našom počítači stvárať. Nechýbali ani ukážky rôznych vírusov z minulosti. Po prehliadke priestorov firmy bol čas aj na návštevu terasy na streche budovy Aupark Tower so spoločnými fotkami. Deti zároveň odovzdali ich darčeky pre zamestnancov ESETu – kreslených maskotov tejto firmy.

Na záver ešte raz ďakujeme pani Janke Rafajovej z ESETu, ako aj všetkým jej kolegom, ktorí sa počas našej návštevy o deti starali a pripravili im tak túto netradičnú hodinu informatiky.