Oznam o skrátení vyučovania

Riaditeľstvo ZŠ Borodáčova oznamuje rodičom, že od 21.6.2019 sa skracuje vyučovanie na 4 vyučovacie hodiny pre I.stupeň a na 5 hodín pre II.stupeň.

Vysvedčenia sa budú rozdávať dňa 28.6.2019 počas prvých dvoch vyučovacích hodín.