Pozvánka na besiedku

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na slávnostnú besiedku, ktorá sa bude konať pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov.
Besiedka sa uskutoční dňa 22.5.2019 pre prvákov o 16:00 hod. a pre druhákov, tretiakov a štvrtákov o 16:45.

Miesto konania – klubovňa ŠKD (pri vchode ZŠ).

Tešíme sa na Vašu účasť.