Pozvánka na triedny aktív

Riaditeľstvo ZŠ Borodáčova pozýva rodičov žiakov na triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 3.6.2019 od 16:00 v triedach.