Športové popoludnie v ŠKD

Dňa 5.10.2017 na školskom dvore sa konalo športové popoludnie detí z ŠKD. Deti si spoločne zašportovali a zmerali si svoje sily v piatich športových disciplínach, v hre horúci zemiak, v hode loptou do koša, v hode loptou do terča, v behu, v podliezaní a preskakovaní švihadla. Deti sa s veľkou energiou pustili do všetkých aktivít a za zúčastnenie dostali aj sladkú odmenu.