Voľné miesta na elokovanom pracovisku Tomášiková

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že z dôvodu navýšenia kapacity Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2 pre žiakov 1. ročníka máme aktuálne ešte voľné miesta na novo zriadenom elokovanom pracovisku na Tomášikovej ulici.                                                          http://www.borodacova.sk/elokovane-pracovisko-zs-s-ms-borodacova/

V prípade záujmu o prijatie dieťaťa do našej školy nás kontaktujte:

Mgr. Zuzana Selecká, zástupkyňa riaditeľa:

Mail: zuzana.selecka@borodacova.sk

Tel.: 02/4363 0904