Kurz korčuľovania pre prvý stupeň ZŠ

Už tradične sa žiaci 1. stupňa našej školy v mesiaci február zúčastnia kurzu korčuľovnia. Ten sa uskutoční od 26.2 do 2.3.2018 (1. a 2. ročník) a 5.2 – 9.2 (3. a 4. ročník) na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Ružinove.

 • 1. a 2.  ročník sa kurzu zúčastnia v dňoch 26.2 – 2.3 od 9:10 do 11:50 hod.
 • 3. a 4. ročník sa kurzu zúčastnia v dňoch 5.2 – 9.2 od 8:30 do 11:15
 • každý deň je odchod na kurz aj návrat z neho pod dozorom pedagogických zamestnancov spred školy
 • zmluvná doprava – parkovisko OD Kocka – vybavuje organizátor kurzu
 • priniesť si nabrúsené korčule s dlhými šnúrkami. Z dôvodu ochrany hlavy a rúk je povinná ochranná prilba, rukavice, odporúčame chrániče zápästia. Organizátor bude riešiť poistnú udalosť len v prípade použitia protinárazových ochranných prostriedkov.
 • pred začiatkom výcviku doma skontrolovať funkčnosť korčúľ
 • veci na korčuľovanie a desiatu spolu zbaliť do jedného ruksaku
 • NEDÁVAŤ ŽIADNE IGELITOVÉ TAŠKY DO  RUKY!!!
 • náhradné oblečenie na prezlečenie môže mať žiak odložené v šatni školy, nezbaliť ho deťom so sebou na korčuľovanie
 • počas kurzu korčuľovania frekventanti KK budú mať časť 1. vyuč. hodiny,ale žiaci si nebudú nosiť školskú aktovku s pomôckami !
 • po absolvovaní korčuľovania a návrate do školy pokračujeme vo vyučovaní podľa upraveného rozvrhu vo svojich kmeňových triedach
 • počas trvania kurzu korčuľovania neodporúčame nosiť žiakom cennosti, mobilné telefóny a zbytočnosti do školy
 • do 26.1.2018 odovzdať triednej učiteľke doklad o zaplatení kurzu a prihlášku na kurz korčuľovania – návratku !
 • Frekventanti kurzu korčuľovania nosia domov dennodenne ruksak s korčuľami a ochrannými pomôckami na vysušenie a kontrolu funkčnosti !!!
 • Pred začiatkom kurzu triedni učitelia dôsledne poučia žiakov o bezpečnom a slušnom správaní sa počas kurzu korčuľovania a poskytnú im všetky potrebné informácie.
 • Samotný KK prebieha pod vedením inštruktorov – trénerov korčuľovania, ktorí preberajú právnu zodpovednosť za frekventantov kurzu počas výcviku na ľadovej ploche.
 • Po skončení výcvikovej hodiny pedagóg opäť preberá zodpovednosť za žiakov, ktorých odvedie do šatne a pomôže im s prezúvaním a zbalením sa do ruksaku.