Búranie detských bariér

Nie všetky deti mali to šťastie a narodili sa úplne zdravé aj napriek tomu, že v dnešnej dobe to berieme ako samozrejmosť. Preto by sme mali my ostatní spojiť sily a pripraviť prostredie a pomôcky, tak aby nemali pocit, že obyčajné veci musia byť prekážkou.

Aké sú ciele, ktoré chceme projektom dosiahnuť:

  • Podporiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • Pomôcť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovať sa medzi intaktných žiakov
  • Podporiť inkluzívne vzdelávanie
  • Uľahčiť prácu na výchovno-vzdelávacom procese deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a podporiť prácu špeciálneho pedagóga a školského psychológa novými terapeutickými pomôckami
  • Motivovať žiakov k lepším výsledkom pri štúdiu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • Motivovať intaktných žiakov k spolupráci a pomoci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na čo využijeme peniaze získané v projekte :

Peniaze získane v projekte budú použité na nákup špeciálno-diagnostických pomôcok a hier.

Kde a kedy môžete za nás hlasovať: od 21.1.2019 do 17.2.2019

Hlasy môžete odovzdať za každý nákup v predajniach obchodného reťazca Tesco na týchto pobočkách :

Komárnická 3, Bratislava

Martinčekova 2 , Bratislava

OC Perla Kaštieľská 4, Bratislava

City Hotel, Seberíniho 9, Bratislava