Čarovná veda na Luciu

Dňa 13.12 si žiaci 9.A pripravili pre žiakov školy netradičné čarovanie na Luciu. V každej triede ostatným žiakom hravou formou ukázali, ako sa dá odlievať olovo a aké fyzikálno-chemické javy môžu žiaci takto pozorovať. Na pamiatku Lucie sa žiaci 9.A obliekli do bielych plášťov a v každej triede odlievali olovo. Odliatie olova malo magicky vyveštiť, čo z ostatných žiakov bude o niekoľko rokov.