Korčuliarsky kurz 2018

Tradične aj tento rok v decembri sa žiaci 1. stupňa zúčastnili kurzu korčuľovania na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu.


Inštruktori nás rozdelili do 5 družstiev podľa našich schopností.

Postupne sme sa učili rovnováhu a chôdzu na ľade, korčuľovanie vpred a vzad, oblúčiky, jazdu na jednej nohe,  zmenu smeru, odraz a zabrzdiť. Tréneri boli super.Čakali nás dni plné zábavy.Nikdy nechýbali ani hry a súťaže na ľade. Aj keď nás boleli nohy, zdravo sme sa unavili, vždy sme sa šťastne vracali späť do školy. Posledný deň si naši rodičia mohli pozrieť naše výkony z korčuľovania!  

Úspešne sme zvládli kurz a tešíme sa na korčuľovanie budúci rok!